is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 37, 10-09-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

maar daarna maakte Ellis Crompton snel achtereen 2 doelpunten. Hoewel Thornley hierop weer gelijk maakte duurde de vreugde slechts kort, want dank zij Wombwill gingen de Rovers de 2e helft in met een 3—2-leiding.

Heftig viel de hometeam in de 2e helft aan maar Robert Crompton, de beroemde international, was zoo ongenaakbaar dat eerst 10 minuten voor het einde Thornley er in slaagde onverwachts tusschen tal van beenen door te doelpunten waardoor de strijd in een gelijk spel eindigde.

Bristol City en Everton kwamen met dezelfde teams waarmede zij reeds succes hadden gehad, tegenover elkaar. Bristol speelde wat de verdediging betrof, uitstekend. De voorhoede was echter minder gelukkig en Scott had geen moeite om de enkele schoten die hij kreeg te stoppen. Na 'n half uur wist Freeman — de ex Gunner — voor Everton te doelpunten en dezelfde speler wist in de 2e, helft handig de backs te passeeren en een 2e punt te maken.

In de 2e helft viel Bristol City geruimen tijd duchtig aan, maar de Everton backs waren in grooten vorm en ze wisten hun doel voor overrompelingen te bewaren. Zoo won Everton met 2—0, waarmede Bristol haar traditie van slecht spel op eigen grond weer handhaafde.

Aston Villa begint het seizoen niet gelukkig want het had zeer weinig gescheeld of ze waren voor de 2e maal in een week, geslagen.

Wilson gaf Sheffield Wednesday in de eerste helft reeds de leiding en het liep al aardig naar het einde toen Eyle van een hoekschop geluk maakte in een periode waarin de Wednesday slechts met 10 man speelde.

Sheffield United bad minder succes dan haar stadgenoot want op eigen grond moesten ze een nederlaag slikken van Notts Forest. Veel verschil tusschen beide teams was er wel niet maar de Forest scoorde toch een doelpunt meer en dat gaf den doorslag. Morrison gaf den bezoekers de leiding, welke leiding Peart even later met een- hard schot weer vernietigde. Onmiddellijk na de hervatting scoorde West een 2e punt voor de Forest en hier bleef het verder bg.

Van Sunderland had men dit seizoen groote dingen verwacht daar ze 'n paar uitstekende krachten hadden weten te bemachtigen.

We noemen o.a. Brown, van Sheffield United en Thomson en Agnew, twee Schotsche internationals. Ze hebben echter tot nu toe niet veel goeds gedaan. Eerst verloren ze van Manchester City en nu moesten ze weer tegen Bury het onderspit delven.

In den laatsten wedstrijd werd in het eerste half uur hun doel reeds 3 maal doorboord door Hibbert, terwijl dezelfde speler in de 2e helft een 4e punt maakte. Hogg en Holley doelpunten daarna voor de hometeam, mieten hierop een strafschop en het einde kwam met een 4—2 voor Bury.

De nieuwelingen in de eerste divisie begonnen hun loopbaan met succes.

Toch speelde Bradford City tegen Middlesbrough niet slecht en slechts met een doelpunt verschil wist de hometeam te winnen. Dat eene doelpunt werd door Bloomer gemaakt.

Leicester Fosse vond Newcastle United op

eigen terrein te sterk. Speciaal de voorhof der Novocastrians was in schitterenden vortf' Rutherford bad een groot aandeel in de ovef' winning, daar van zijn voorzetten Veitch e" Howel wisten te scoren, waardoor Newcastl0 met 2—0 won.

Cricket in EogelandDe eerste helft der week was zoo vocht'? dat in geen enkele van de wedstrijden een b* slissing mogelijk was, de laatste 3 countytnat' matches bleven onbeslist, terwijl ook de wedatrj^ Van Yorkshire tegen M.C.C, de eerste wedstrijd van het Scarbirough Festival, grootendeels vef' regende. Het minste werd er gespaeld te Bout* nemouth waar Hampshire en Middlesex elka»' zouden bestrijden. Middlesex begon hier andefS goed want ze maakten voor heft verlies v»' slecht 2 wickets 266 runs. Warner bleef tof 104 not out, een goede innings met slechts ' enkele kans op stumpen, z'n partner voor be. eerste wicket, Moon, strandde in de nabijhe>(t van de 3 cijfers, n.1. op 93. De beide wicbe'' werden door Newman genomen. Dit was ecntfl' alles wat er van den strijd terecht kwam. .

Sussex—Gloucestershire gaf iets meer crickfi te zien. Gloucestershire begon met 64 te mak6'

vnnf é-é,r\ winWot Tr.ur. TXTavr\ CUv oor, rr«r UrtvaW

gezet en nu ueea au met zooveel succes u reeds op 110 de heele innings was afgeloop6"' Cox had 8 wickets voor 23 runs.

Dinsdag regende het den heelen dag m»*| Woensdag kon er weer worden gespee^' Sussex scoorde toen in vrij korten tijd waarvan Fry 36, Vine 31, Killick 43, YoU« 48 en Ranji 29. Gloucestershire deed ia " 2e innings al heel slecht en wanneer de rag6 hun niet te hulp was gekomen hadden ze ee( leelijke pijp gerookt. Nu brachten ze bet 85 voor 5 wickets, een* allesbehalve fr**1 positie derhalve. i

'n echt Maartsche temperatuur met de tot 0 maand behoorende buien. Als 'n gevolg d»*

van TOftrpn Rlap.hta pnlrolo tnaQr>tiAnn,üra aanareZ"

Surrey scoorde 184 waarbij Hayward t0rI[ scorer met een voor zijn doen vlugge 38 tef**( op hem volgde een debutant in county cric*j de jeugdige amateur Altham met 35, een 1,6 belovende innings. ^

Leicestershire was goed op weg dit tota»'i passeeren. Ze hadden het tenminste reeds \ 148 voor 4 wickets gebracht eer de regen 6 woordje begon mee te spreken. e<

Te Scarborough kwam Yorkshire tegeno* t een stevige M.CC combinatie en dank zij, ,j fraaie spel van Denton, die in beide innlö',| een honderd sloeg, maakte de kampioenen ƒ ^ uitstekenden indruk. Yorkshire begon an<* n nogal ongelukkig maar met Denton in, kw»1^ de runs gestadig en daar de volgende spe*% hem goed terzijde stonden werd een totaal