is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 43, 22-10-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

sprong behaald nu ja: dan zoude een gelijk spel misschien het gevolg geweest zijn.

Maar nu de gastheeren tegen den heftigen wind kwamen, gingen de reuzentrappei van Eecen en Stern nog eenige tientallen meters verder, dan de groenwitten het eigenlijk wenschten.

Het opbrengen van den bal is nu zeer zwaar; gevolg, dat de meeste tijd op der gastheeren helft wordt doorgebracht. Achilles is nu sterker, ze scoren nog 2 maal en daarmede boeken de Assenaren hunne tweede overwinning.

Bij Achilles keeper en backs uitstekend; middenlinie tamelijk; voorhoede goed met W. Westra als ster.

Van Minnen als doelverdediger van Velocitas een waardige plaatsvervanger van v. Slooten.

Wieringa zeer goed als back. De middenlinie vatte haar zware taak niet te licht op ; ze deden hun best.

Den voorhoedespelers zg een beetje bezadigdheid aanbevolen.

meer

Voor de groote zilveren Legpenning van den G.VB. had Be Quick I de Gron. derde klasser Forward op bezoek.

Een 3—2 overwinning voor de oudere generatie was een tamelijk dun begin voor deze interessante wedstrijden.

MoLLEBOON.

Uit Winschoten.

W.V.V.—Frisia 5—1. Een mooie wedstrijd werd verwacht en deze verwachting werd zeker niet beschaamd. Te precies 2 uur geeft scheidsrechter Schouten het sein tot beginnen. Een groot publiek omringt het speel- en sportterrein, trotseerende. het vinnig langs de ooren strijkende Noord-Oosten windje.

De plaats van Hepkema wordt bij Frisia door Woortman ingenomen, terwijl bij de W.V.V. nog alleen J. Witkop ontbreekt.

Vanuit den aftrap dwaalt de bal eenige minuten in het midden, doch even later bad W.V.V. haar eerste kans tot scoren reeds gehad, als Robertus (rechtsbuiten) mooi voorzet, doch Boelsen (linksbuiten) achter schiet Robertus doet even later hetzelfde als Boelsen een hoekschop iets te hoog voor het doel langs schiet. Na die eerste aanvallen op het Frisia doel zijn er nog verscheiaenen gevolgd, had Heeger het enkele malen hard te verantwoorden en vlogen ettelijke schoten, waaronder zelfs een prachtschot van Starke (back), langs, tot na ongeveer een half uur spelens eindeljjk het net trilde, doordat Dommering Jr. uit een mooien voorzet van Robertus den bal langs Heeger pilde, 1—0-

Hierop volgt een periode, waarin we Frisia het verloren terrein zien herwinnen en waarin vooral Snijder en Kalt, goed gesteund door Pinto, gevaarlijk komen opdringen. Uit een vrijen schop wil Snijder doelpunten, de bal vliegt met een kolossalen vaart binnen het beruchte gebied tegen den arm van Heikens I en . . . Frisia mag een strafschop nemen. De straf vond ik in dezen wel wat zwaar. Pinto kanjert hem, voor Slooten onbereikbaar, in den linkerhoek, 1—1.

Weer valt W.V.V. daarna aan en eenige prachtkansen van P. Raelfsema, die gemist worden, benevens een schot van Dommering in Heegers handen zijn dan het eenige merkwaardige van den verderen strijd voor de pauze.

De tweede helft begint sensationeel. Direct vallen de Winschoters onstuimig aan. Prachtig combineerend komen de rood-zwarten telkens op het Frizia doel aanstormen. Robertus is m prach* vorm en mist nooit met zijn voorzetten. Uit een scrimmage voor 't doel opent B. Dommering weer de score. Even later geeft P. Koelfsema den bal weer aan Robertus, deze vliegt langs de lijn, passeert Prins, stopt even, opdat zjjn partijgenooten met hem op een lijn kunnen komen, zet voor en P. Roelfsema scoort onhoudbaar. Binnen 5 minuten zijn deze beide punten gemaakt. Dan krijgen we enkele sporadische uitvallen van Frisia te zien, meestal uitgaande van den rechtervleugel.

W.V.V. is echter aanmerkelijk sterker, ze is nu niet meer af te slaan en nadat een paar goede schoten van Dommering en Roelfsema rakelings langs den paal zijn gegaan, komt na kunstig opbrengen van den rechtervleugel no. 5 van Dommering's voet.

Daarna krijgen de Friezen weer wat meer in te brengen doch Kriegsman in de middenlinie speelt weer zijn uithoudingsspel en waarna de langdurige pressie W.V.V.'s middenlinie soms moet wijken, daar vormen Starke, Heikens I en van Slooten (niet te vergeten) een ondoordringbaren muur. Een paar keurige schoten van Pinto en Snijder worden door van Slooten goed gekeerd.

Het einde komt met een schitterende overwinning voor de Winschoters met 5—1 op de kampioenen. HEIN.

Wilhelmina II—Zalt-Bommel. 2—1.

Op een goed veld, bij uitstekend voetbalweer nam deze wedstrijd onder leiding van scheidsrechter W. B'sier, ongeveer om 2 uur een aanvang. Gedurende ruim een kwartier gaat de bal van de eene verdediging naar de ander, totdat Wilhelmina wat doorzet en de centervoor met een goed geplaatst schot zijne vereeniging de leiding geeft. De voorhoede van Bommel kan de Bossche verdediging niet passeeren, zoodat de doelverdediger niet veel te doen krijgt, terwijl de Bossche voorhoede haar samenspel van jl. Zondag niet kan verkrijgen. Alleen de center voor v. d. Kraef zet somtijds goed door en ziet hij zijn werken beloondmet een mooi doelpunt.

Bommel is over dezen achterstand niet erg in haar schik en begint geducht op te zetten. Van een corner zweeft de bal voor den linker bovenhoek, doch de jeugdige doelverdediger P. Gevers weet hem nog juist te keeren. Een volgende doorbraak van Bommel is>chter voor Wilhelmina noodlottiger. De backs zijn gepasseerd en er staan drie voorwaarts voor den doelverdediger, waarvan de linksbinnen onhoudbaar doelpunt. Na eenige minuten treedt de rust in met 2—1 voor Wilhelmina.

Na de rust krijgen we een lauwe vertooning van op en neer trappen. Slechts eenmaal krijgt de Bossche doelman nog een moeilijk schot te verwerken, erwijjl de voorwaartslinie van Wil-