is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

Volkmaars raadt den goeden kant van 't muntstuk, en 't is aan de Wiuschoters om den eersten aanval te doen. De verdediging van L.V.V. waarbij we Volkmaars Sr. in 't doel zien, geeft niet thuis en 't spel blijft zich herhaaldelijk verplaatsen. Kans tot scoren krijgt de home-club 't eerst, maar de akelig kalme schotjes, welke een aanval besluiten, geven bij een keeper als van Slooten geen kans. Na een vrijen schop weet W.V.V. 't vijandelijk doel in 't nauw te brengen. Wel werkt Volkmaars weg maar niet voldoende, en een rood-zwart been weet via den paal vrij gelukkig te doelpunten. Eenige oogenblikken daarna denken We den gelijkmaker van v. d. Barg te zien komen. Vlak voor doel heeft hij een prachtkans, maar 't kalme rollertje dat hij inzendt, geeft van Slooten niet' de minste moeite, en als de rust ingaat, heeft W.V.V. zijn voorsprong behouden.

Na de rust gaan de partijen op nieuw vrij gelijk tegen elkaar op, weer krijgen beiden kansjes, die echter allen door slecht voorhoede spel woiden verknoeid.

Een hoekschop, goed door L.V.V. genomen, wordt door v. Slooten opgevangen. De bal ontglipt echter zijn handen en een L.V.V.er weet handig den gelijkmaker ter wereld te i

't Publiek begint dan een woordje mee te praten en hierdoor aangemoedigd neemt L.V.V. 't spel een oogenblikje in handen. Maar lang düurt dit niet, en als ze daarna de leiding aan de Winschoters moaten afgeven, is't voor goed met hen gedaan.

De voorhoede ddet niets meer, en de verdediging is niet opgewassen tegen de steeds talrijker en krachtiger W.V.V.-aanvaüen. Na eenige mislukte hoekschoppen, weet ten derde maal de linksbinnen onhoudbaar te scoreD, een yoorsprong die spoedig daarna wordt vergroot

door een hoog scnot, aai voisuiasm vWM«u beoordeeld. _ .

Als een paar minuten voor tijd Donfmering de bal ten pakken krijgt, drijft hij alleen door de verdediging been. Volkmaars maakt 't hem gemakkelijk door te blijven staan en met 4—1 behalen de gasten een welverdiende overwinning.

W.V.V. dankt vcela|an 't goede spel van Van Slooten, die uitstekend werk verrichtte. De backs bevielen ons maar matig, vooral Starke miste nog al eens. De halfs werkten verdienstelijk en waren een goede steun voor de voorhoede. Onder hen was Kriegsman wel de beste, 't Voorhoede spel was vlug en doortastend, voor doel hinderden partijgenooten elkaar echter nog al eens. Wij vonden Dommering wel den uitblinker. Bij L.V.V. was Van Staa wel de beste, iets minder pootig kon geen kwaad. Volkmaars Jr. faalde weer eenige keeren, terwijl dè keeper nog erg onbetrouwbaar was. Bij 't laatste doelpunt was uitloopea do eenige manier van redden geweest. Verdienstelijk werkt hij echter eenige harde schoten van Roelfsema weg.

Overigens was 't spel van midden en voorhoede vrij slapjes. Er zijn in de voorhoede enkele spelers, die beslist nog niet in een tweede klasse competitie kunnen uitkomen.

Blijft 't L.V.V.-elftal dan ook ongewijzigd, dan kunnen wij er niet veel meer van ver¬

wachten.

Frisia verrichtte goed werk door uit Assen twee puntjes mee te nemen- Dat is in jaren niet gebeurd.

De kansen stijgen weer iets. Wij blijven hopen!

Uit Tilburg.

Willem II trof het j 1. Zondag niet, dat het eerste elftal van Velocitas rust genoot, want thans kwam het tweede elftal der cadetten op zijn sterkst naar Tilburg over ; het zou Willem II eens eventjes kraken; eventjes een paar doelpunten bij elkaar trappen en verder .... de groeten tot 1909. Zoo dachten voor den aanvang dè militairen en Willem II beaamde dat ten volle, want de Tilburgers hadden respect voor dat puike elftal van Velocitas, waarin de beste reserve van het eerste elftal der academiebewoners meeepeelde.

Nu, het dient erkend, voor de prestaties van Velocitas niets dan lof: 'tis werkelijk een krachtig geheel, met zuiver samenspel en een geroutineerde verdediging. Maar als de tegenpartij eene verdediging heeft, die der meest snelle voorhoede te glad af is en een doelverdediger tusschen de palen staat, die minstens 50 ballen keept op eene manier, als geen tweede hem zou verbeteren, wel, dan wint ten slotte toch de zwakste partij met eere en verdiend, want ook mede door de verdediging wordt de kracht van een elftal bepaald.

Het liet zich in den beginne aanzien, dat Velocitas een sprekende overwinning zou boeken, want met kalm en overlegd samenspel werd Willem II in 't nauw gebracht, maar evén kalm werkten de beide backs bij Willem II de gevaarlijkste ballen weg en maakte W. van den Bergh in het Willem II-doel een kranig figuur.

Allengs kwam de voorhoede van Tilburg meer op dreef en al was het spel grootendeels op hetj terrein van Willem II, toch bleef dit elftal gevaarlijk in haar doorbraken en wist verschillende hoekschoppen te bewerken. Geheel onverwacht nam Willem II de leiding, n.b.

door haar achterback, die, een hoogen oai opvangend, geheel uit de verte met een reuzenschot doelpuntte. Steup had echter dit fraaie sshot beter kunnen wegwerken, waar hij thans den bal voor zich neer slaande dezen door H. Arts in het doel liet loopen.

Toch twijfelde nog niemand aan het succes van Velocitas, hoewel het publiek door luide aanmoediging toonde, dat zijne stadgenooten niet zoo gemakkelijk onder den duim te houden waren; en werkelijk, tot aan de rust bleef het spel vrijwel verdeeld.

Na de rust begon Velocitas wederom in f raaien stijl, drong gevaarlijk op, maar W. v. d. Bergh bleef enorm en bracht de voorhoede der militairen van de wijs, omdat hij iedere kans aan hen ontnam.

Na een kwartier spelens vergrootte Willem II hare leiding, wederom door H. Arts, die een mooien kopbal van v. Beurden kalm in het doel trapte. En hiermede was Velocitas den wedstrijd kwijt. Hoe hard haar linkervleugel (Lutz en Bakker) ook werkte, te dicht bij het doel der Tilburgers kwamen de militairen niet, en werd op eenigen afstand geschoten, dan gaf v. d.