is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 48, 26-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

Het eerste gedeelte van de tweede helft was een vrijwel gelijk opgaand spel en viel, vooral bij D.V.V. het spel van Roldanus en R.egensburg op, maar daar tegenover stond een verdediging „petje af, hoor." Er was gen doorkomen aan. Ja toch eens, doelpuntte D.V V. . . . • • bijna, weer door een fout van keeper Blanken, en wel door weer tegen een tegenstander te trappen, v. Gessel kon nog juist den bal van de doellijn houden, en vloog zelf tegen den paal. Het duurde zoo ongeveer een 20 minuten, dat de „Goed Genoegers" het niet goed genoeg vonden, en no. 5 was ter wereld, spoedig gevolgd door no 6, 7 en 8, neen toch met, de achtste werd niet toegekend, daar scheidsrechter Kappenburg niet gezien had, of de bal door het doel of er naast was gegaan Vis had ioo hard geschoten, dat de bal onder het net door

Maar doelpunt no. ö Kwam iucu uu». <=" was het „Goed Genoeg" en had A.F.C. wel• verdiend met 8—1 gewonnen, zoodoende haar doelgemiddelde veel verbeterend. A.F.C. weet van het vorige jaar, wat een goed doelgemiddelde beteekent.

Mij moet nog van 't harte, dat om & uur üe regen ophield, het weer opklaarde tot 4 uur en om half vijf begon de regen weer. Zou A.F.C. soms abonnement op goed weer hebben ? Het is te hopen, 't moet anders wel dmr zijn. ..

D.V.V. hield tot het einde vol, en dat wil heel wat zeggen, als je zoo achter staat. Het best was wel de verdediging. Verder Roldanus en Regensburg in de voorhoede.

Bij A.F.C. was de verdediging je ware met van Klaveren, Jansen en van Gessel de besten. Verder was voor de rust de geheele voorhoede en na de rust 4/5 daarvan goed, daar Buys toen niet veel meer deed.

Keeper Blanken moet vlugger weg werken en niet alles even mooi willen doen. Hij kan ook wel eens een bal weggooien naar zijn backs, die dan voor de rest zorgen. Voor t overige was hij heel goed.

R.A.P.-V.O.C. 1—1.

Onder een fijnen motregen stelden beide elftallen zich op, elk met een invaller, bij VO.O voor van Prooijs, bij RA.P. voor Lobry de Bruijn Jr. Het veld was door de regenbuien van de afgeloopen week weliswaar glad geworden, maar toch uitstekend te bespelen. .

V.O.C dat eerst met den wind tegen speelt, weet in de eerste oogenblikken het spel op R.A.P.'s helft te houden en reeds na 5 minuten doelpunt de linksbinnen met een tam schot, dat over het hoofd van den uitgeloopen keeper in het net belandt.

Terstond hierop herstelt R.A.P. zich en vliegensvlug volgen aanval op aanval op het V.O.C.-doel; enkele corners, hoew.el zuiver genomen hebben geen resultaat, maar toch weet eindelijk van Delden met een harden schuiver langs het been van den doelverdediger den gelijkmaker in het net der tegenpartij te werken.

rn.i Ar. ;a mi Kot snel vrüwel verdeeld

en beurtelings brengen Herkeurath en Jirns den bal tot gevaarlijk nabij de vijandelrjke doelen. In den stand komt intusschen geen. verandering. ...

Na rust dringt V.O.C. aanvankelijk gevaarlijk op, gesteund door den sterken wind en ook door het uitmuntende spel hunner middenhnie. De Amsferdamsche achterhoede wijkt echter niet; vooral Rooseboom en Popping onderscheppen eiken aanval en enkele goede schoten worden door de Bruyn Sr. uitstekend verwerkt, terwijl vele slechte langs en over gaan. Vermelding verdient een prachtschot van den centerhalf Hörburger, dat door Popping nog juist over de lat gekopt wordt.

Dan is het echter voorloopig uit met V.O.C. s overwicht. De middenlinie van R.A.P- begint nu een spel te vertoonen, dat hun voorhoede onophoudelijk in staat stelt den V.O.C. doelverdediger te bestoken. Een serie corners wordt genomen, die echter steeds uitstekend weggewerkt worden door den langen Versluys. Nu en dan doet V.O.C. goed samenspelend eenige nitvallen, die beurtelings door den links- en rechtsbuiten geleid worden, maar de binnenspelers worden te veel in de gaten gehouden

„„„.„.Int ta Irnnnan ziin.

De laatste minuten zijn weer voor K.&.r. dat het V.O.C. doel gevaarlijk bestookt, en eeige oogenblikken voor tijd, belandt een mooie corner op onverklaarbare wijze juist aan de verkeerde kant van den paal.

Het einde brengt dus een gelijk spel, waardoor R.A.P. het genoegen smaakt V.O.C. een puntje te hebben ontfutseld, wat nog geen andere vereeniging dezer afdeeling heeft mogen gelukken. ^ . _, .... ...

Merkwaardig is wel dat R.A.P. al dikwijls „„_ „*„ ;~ a^.tttoc vnnr V.O.C. was. eetuiee de

in Rotterdam gespeelde wedstrijd die met slechts 1—0 verloren werd, terwijl V.O.C. vorig jaar bijna al haar kampioens-illusies verijdeld zag, door op Oud-Roosenburgh een kwartier voor tijd nog 3 doelpunten ten achter te zijn, die zij ten slotte toch wist te maken, gebruik makende van de, op het laatst intredende, machteloosheid van den rechts half.

Om nu nog eens op den wedstrijd zelf terug te komen, wil ik nog even vermelden, dat bij V.O.C. de backs en links- en rechtsbuiten schitterden, terwijl ook hun middenhalf mooi spel te zien gaf. Bij R.A.P. was de achterhoede goed en de linksbuiten. Van Delden stond al bijzonder onvast, wat veel afbreuk deed aan

zijn spel. , , ,

Scheidsrechter de Boer uitstekend en als blijk van de aangename verhouding kan dienen dat er geen enkele vrije schop werd gegeven.