is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 3, 21-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

3

KARL HOLLIAN-VOSSE taitotaMm fiis.

Generaal-Agent van het merk

CHAMPAGNE „Georges d'Aubelle"

te REIÜIS»

Pis. 2.50 per flesch, type demi-sec.

voetballers, dat op het oogenblik aan den ooilog deelneemt. Volgens een voorloopige opgaaf van den Middelduitschen Voetbal Bond, staan van de 21000 leden van dien bond ruim 12000 ten velde waaronder 2000 vrijwillig. Tot nu toe sneuvelden er 300.

Wedstrijdprogramma voor Zondag 24 Januari 1915.

Westelijke Afdeeling. Afdeeling A. H.V.V.—ELF C. H. A. M. Terwogt

D.F.C.—Hercules H. A. Tromp

U.V.V.—H.B.S. Mr E.G.v.Bisfeiick

Haarlem—Quick W. Eymers Jr.

Sparta—V.O.C. R. L. van Praag

Ataeeiing as.

D.E.C.—Militair R.

Haarlem 2-V.V.A. J. Blauw Wit—H.F.C.2 J.

Spartaan—V.RC. L.

L. v, Praag

H. Elzinga H. Bergm6Ïier

K*esr*

Afdeeling

C. V.V.—Lycurgus Fijecoord—Fortuna 2

Afdeeling S N.V.—D.O.S.O. Wilh. 5—S.V.

D. O.S.B.—Amstel Neerlandia-D.W.S.

Afdeeling WA 2—Blauw Wit2

Afdeeling BlauwWit 3—WFC 2 Ajax A3-Wilh.V2

Afdeeling

Ü.N.I.—Olympia

Afdeeling

D.O.S.—Voorwaarts S.V.S.-Hercules 3

h.

P. J. v. d. Ploeg B. Spanjersberg

L.

P.C.Brettscheider W.J.v.Wagtendonk P. Tieleman A. H. Barendsen

M.

V. Visser N.

M. Hinse

H. M. v. Leeuwen

0.

W. Willing Jr. P.

E. Wolbars D. Hordijk

E flUf fff f ra C-VOKTKAI.LU*.

■fln CPVC ■ «lk« kleur en kwaliteit. T. TEMMINK & ZN. dXinOXl I W Gratis uriiscourant op aanvrage. Meppel.

Afdeeling Neptunus—R.F.C. S.V.V.—Sparta 2 V.O.C. 2—Dordrecht D.V.S.—D.F.C. 2 Unitas—Xsrxes

Afdeeling H.B.S. 2—Sportman

Afdeeling 't Gooi—Rapiditas

Afdeeling denHelder—WestFrisia Alcm.Victrix—W.F.C. Z.F.C—Hollandia Purmersteyn—Z V.V.

Afdeeling Bloemend.—Stormv. H.S.V.-Edo

Afdeeling D.V.S. 2—V.O.C. 3 Xerxes 2-D.F.C. 2

Afdeeling Concordia 2—U.S.C.

C.

J. F. Nobel G.H.v.d.Moolenf A.J.Bronkhorst R. J.K.G.Grootmeijer G. J. van Tricht D.

L. de Waerd E.

F. J. v. Eijsden F.

J, C

D.

Huijsman J. v. illphen Gorter Czn.

W.F.N.E.DreesJr.

Cr.

J. Bon Das Jr.

H.

H. H.

A.

A. J.

M.

Figee

v. Havesaath H. Edelhousen

Oostelijke Afdeeling.

Afdeeling A. R. et V—Be Quick A. Kelderman

Quick N.—Tubantia H. J. Makkink

Afdeeling B. Tubanters—Ensch. B. Z. van Arnhem Hengelo—P.W. M. Regensburg

Afdeeling C. Daventria—P.E.C W. H. Engels

Afdeeling D. O.N.—R. et V. 2 J. Cohen Dev.

Z.S.V.—Be Quick 2 A. G. J. Blom

Afdeeling E. G.V.C. 2—Wagen. G. A. Willinge

V.V.O.—Quick 2 E. Huizinga

Zutphen—Taeole W. J. Bissink

Gennep—Vitesse 2 G. W. Hijnekamp

Zuidelijke Afdeeling.

Afdeeling A. Zeel. 2—Zeel. Vooruit R. A. Koopmans

Afdeeling B. Helmond—Eindhoven J- de Wolf

W.V.—Wilhelmina W. Katoen