is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 5, 04-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S,;P O R T B L A D.

9

Tel. 3314 6 Leidschestraat

ALBERT FRANKEN.

Fine Shoes for Men, Women &■ Children.

Haarlem II—Ajax O—O.

Het Haarlemveld is ondanks onafgebroken sneeuw- en hagelval uitstekend bespeelbaar. Eenige spelers zijo, zeker in de meening dat het veld toch afgekeurd zou worden, niet ge- komen, zoodat het elftal als volgt is gevormd : Visser, doel; Steur en Daudey, achter; Peper, Muller en Smit, midden; N.N., Wiederhold, Schravendijk, Hartog en Engelen, voor.

Muller verliest den toss en Ajax trapt af. Onmiddellijk stormen de Amsterdammers, onder aanmoediging van eenige supporters aas het lijntje, op het Haarlemdoel af, doch Muller c.s, bezweren alle gevaa?, zoodat Visser voorloopig zijn gemak kan houien. Als de Haarlem-voorhoede aan het werk wordt gezet, blijkt al dadelijk dat deze het zwakste deel van de combinatie vormt. Haar taak is dan ook verre van gemakkelijk, daar de Aj*x-achterhoede, waarin we Schoevaart opmerken, uitstekend spel vertoont.

Bij een aanval der Ajaxiden zet de rechtsbuiten schitterend voor, doch Visscher toont zijn capaciteiten, door nog schitterender weg te werken. Eenige corners op beide doelen loopen op niets uit en met blanken stand wordt van doel verwisseld.

Na de rust valt Haarlem direct goed aan; Schravendijk en Hartog, van wie 't toch hoofdzakelijk moet komen, brengen eenige keeren goed op, het beslissende schot ontbreekt echter. Schravendijk en Muller plaatsen eetsige ballen keurig naar rechts, voorzetten blijven echter uit. De aanvallen van Aj»x worden langzamerhand sporadisch, zoodat er voortdurend op haar helft wordt gespeeld. Eens denken we Wiederhold te zien doelpunten, doch Ziegler houdt zjjn schot en weet weg te werken. Muller en en Schravendijk hebben evenmin succes.

Even voor het einde zet Wiederhold goed door en weet al vallende den bal in het net te werken; de scheidsrechter kent dit punt niet toe wegens hands.

Intusschen brengen eeniga hagelbuien den spelers „verfrissching". waardoor het spelgehalte er ook al weer niet op vooruit gaat. Als de scheidsrechter tjjd fluit, is de stand nog steeds 0—0 en haeft Ajax haar tweede puntje verspeeld.

Een resultaat overigens, waarmee ze tevreden mag wezen.

Bij Haarlem mag de verdediging met eere genoemd worden.

(0. H. G)

BUITENLAND

Voetbal in Engeland.

Z derdag werd de 2j ronde vaa de wedstrij 'en voor de Eogelsche Cup gespeeld en zooals te voorzien was bleef do publieke belangstelling ver beneden die van de laatste jarer. Alleen bij Chelsea waar do Arsenal op bezoek was, waren heel wat toeschouwers en ward cok een recette van £ 1200 gemaakt. Onder normale omstandigheden zcu evenwel ook hier de belangstelling heel wat grootar geweest zjjn. De 16 wadstrijden trokken 316 526 toeschouwers, die £ 10162 betaalden. Wij hebben geen gegevens van het vorig seizoen bij de hand maar kunnen ook zander die gegevens gtrust verklaren, dat deze cijfers in hst niet zinken bij die van verleden jaar. De bepaling bij den aanvang van dit seizoen gemsakt om het spelen van extra wedstrijden zooveel mogelyk te verminderen en wel door het verlengen van den eersten wedstrijd met een half uur indien na anderhalf uur den stand nog gelijk is, had ditmaal niet veel succes want van de 4 wedstrijden, die bij het eindigen van den speeltijd onbeslist waren, leverde er slechts e'é a in dat extra half uur een beslissirg op. De 3 anderen zullen dus a s. Zaterdag nogmaals moeten worden gespeeld.

De Zuidelijke Leagueclubs hebben zich in deze ronde uitstekend gehouden. Het beste werk werd wel door Swansea Town geleverd. Met een door diverse ongevallen onvolledig elftal wist deze club zich 2 uur tegen Newcastle United te Newcastle staande te houden, zoodat Newcastle de volgende week naar Swansea moet. Ongetwijfeld is dit succes van een club uit een district waarin tot nu toe rugby-voetbal de meeste belangstelling trok, van groot nut voor association. Naar men weet heeft Swansea in de eerste ronde reeds de Blackburn Rovers geslagen. Het was in den wedstrijd te Newcastle hoofdzakelijk de verdediging van Swansea die aan het woord was, msa? deze weerde zich zoo flink, dat meerderheid van Newcastle niet in doelpunten kon worden omgezet. Even na de pauzs nam eindelijk de thuisclub uit een door McCracken genomen strafschop de leiding. Vijf minuten voor het einde maakte Swansea gelijk en zoo bleef het ondanks de verlenging.

Niüt minder verdienstelijk werk werd door Southampton geleverd, dat er in slaagde na een verlenging met 3—2 van Fulham te winnen. . Southampton speelde van het begin tot het einde met groot zelfvertrouwen en hoewel het spel der bezoekers niet zoo fija was, als dat van Fulham, werd dit ruimschoots door veel beter schieten vergoed.

Fulham kreeg wel verschillende kansen, maar door te veel samenrpel werden die gewoonlijk verknoeid. Vijf minuten voor het einde leidde Fulham met 2—1. Toen slaagde Southampton er in om uit een strafschop gelijk te maken, waardoor verlenging noodig was. Zes minuten voor het einde der verlenging kopte Jones het winnende doelpunt in hit Fulham net.

Millwall's gelijk spel te Bolton is eveneens een verrichting waarop het Zuiden trotsch kan zijn. Immers de Wanderers zyn op eigen grond