is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 7, 18-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD.

Boeten. Nr.: 98 Le Progres / 2.50 att. 128 d.d. 7/2, 99 V.V.A. 3 f 1 te laat beginnen d.d. 7/2, 100 Olivio 2/1 idem, 101 Unity / 1 idem, 102 Unity 1 / 1 niet juist inv. wedstr.form. d.d. 7/2, 103 Neerlandia 3 / 5 w. n. o. d.d. 7/2, 104 D.E.C. 4/1 onjuist in*. d.d. 7/12, 105 Olivio 4 ƒ 5 w. n. o. d.d. 7/12, 106 Union 8 f 1 te lsat beginnen 7/12, 107 N.O.S. 3 / 1 idem, 108 BI. Wit / 1 art. 136 (O. Boomgaart), 109 S.N.V. 2/1 art. 136 (A. D. v. Aalst), 110 Rapid / 5 art. 147 d.d. 22/11, 111 Le Proges ƒ 2.50 art. 128, 112 W'meer 1/1 reik. uitslag, 113 Olivio 2/1 geen uitslag, 114 S.N.V. 2 / 5 w. n, o., 115 V.R.C. 5 / 6 w. n. o., 116 S.D.W. 8/1 onnauwk. inv., 117 W.G.O.V.V. / 2.50 art. 128, 118 Rapid 2 / 2.50 art. 128, 119 BI. Wit (W.) / 2.50 idem, 120 Wilskracht 1 /5 w. n. o., 121 Diemen 2 f 2.50 art. 128, 122 Union 8 / 5 w. n. o., 123 Union 3/1 niet melden uitslag, 124 V.V.A. 5 f 5 w. n. o„ 125 N.O.S. 8 / 5 w. n. o., 126 Rapid / 1 weg. niet op tijd voldoen der boeten 3, 17, 62, 69 en 82 (le week), 127 A.P.C. ƒ i idem nr. 10 (le w.), 128 Unicum ƒ 1 idem nr. 16 (le w.), 129 Militair A'dam / 1 idem nr. 22 (le w.), 130 S.D.W. / 1 idem nr. 27 (le w.), 131 S.N.V. / 1 idem nr. 52, 53, 54, 57 (le w ), 132 Spartaan 4/1 idem nr. 60 (le w.), 133 BI. Wit (W.) / 1 idem nr. 72 (le w,)( 184 A.D.W. 3/1 idem nr. 73 (le w.), 135 Wilskracht ƒ 1 idem nr. 78 (le w.).

Adresverandering: A. Bakkenist, C. Anthonistr. 30. Secretariaat Unity A. P. v/d. Linden, Borgerstr. 134. Elftallen voor Februari:

Spartaan 1. H. J. v/d. Meijden, N. J. v. Alphen, E. Vierkant, C. M. Jansen, C. Hummeling, A. Opmeer, H. Th. Ligtelijve, J. van Dusschoten, C. L. Henrion Verpoorten, P. de Lange.

2. J. Agsteribbe, C. Walst, W. Groen, J. A. Grobbe, J. P. Jansec, H. Kuiper, Bay, H. de Bruin, W. Reneman, P. van Amstel, W. C. Wrjga,

3. J. Goudswaard, J. Krist, P. J. de Ruyter, W. Jolles, F. Haarmeyer, D. de Boer, J. Zijlstra, J. Pieterse, K. Spruit, A. P. Rompel, C. A. Paardakooper.

Unity 1. K. Schenk moet zijn P. Schenk.

Op de ledenlijst bjjgescgreren: Amstel E. Moon moet zijn J. Moons; Unity K. C. Iske; Wilhelm. V. M. Buwalda, J. Timminge.

Gerehabiliteerd: J. Elzega (ex-O.B.K.lid) door den A.V.V.B., L. Wederkind door M.V.K. (A.V.V.B.), J. Essering door S.B.O. (A.V.V.B.), J. L. v. Amersfoort door W.I.K. (A.V.V.B.).

Geroyeerd door Z.R.C. (A.V.V.B.) L. v. d. Raaij Wilhelminastr. 45, door Unity J. W. Kohier Jan Hanzenstr. 66, A. J. Dittmar J, v. Lennepstr. 189, G. Stieglis Borgersts. 71, J. v/d. Wal Jan Hanzenstr. 66.

Nogmaals wordt heeren soheidsrechters art. 160 in herinnering gebracht. Onder geen enkele voorwaarde mag daarvan worden afgeweken.

Wat de keuring der terreinen betreft dient dit het allereerst te geschieden, en wanneer de scheidsrecht, dit goedkeurt, vordert hij de beide elftallen op.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn. secr..-penn.

Schoolwedstrijden.

De inschrijvingen voor deze wedstrijden worden ingewacht tot uiterlijk Zaterdag 21 Febr.

Voor de bepalingen wordt verwezen naar de vorige nrs. van dit blad.

Gaarne ontving ik bericht van hen, die in deze wedstrijden als scheidsrechter wenschen te fungeeren, met vermelding op welke dagen zij beschikbaar zijn. Koninginneweg 160 N. G. GEELKERKEN,

Telefoon Z. 1045. Voorzitter.

Geldersehe Voetbalbond.

Uitslagen 14 Febr.: A.G.O.V.V.-de Gazelle 14-1, D.O.S.V—de Kalongs 5—1, Apeldoorn 2—D.O.S.V. 2 0—5 w. n. o., de Gazelle 2— Lochem2—7, Be Quick 3 —Zutphen 2 0—5 w. n. o., de Kalongs 3—Warnsveld 2 0—5 w. n. o.

Boeten. No. 30 Apeldoorn / 2.50 niet opk. 2e elft. tegen D.O.S.V. 2 op 14 Febr., no. 31 Be Quick / 2.50 idem 3e elftal teren Zutphen 2 op 14 Febr., no. 32 de Kalongs f 2.50 idem 8e elftal teg. Warnsveld 2 op 14 Febr.

Verandering secretariaat. D.O.S.V. 1 en 2, B. v. d. Berg Veldstraat 4 Deventer.

Limbupgsehe Voetballers!

Koopt Uwe schoenen, voetballen en verdere Sportbenoodigdheden uitsluitend bij

JACQ. LANGENH0FF-CUYPERS

Swalmerstraat 23 - ROERMOND

Wedstrijdprogramma. 21 Febr. Zie vorig nummer. 28 Febr. Afd. B Apeldoorn—de Gazelle Afd. C D.O.S.V. 2—de Kalongs 2 Afd. D Zutphen 2—de Kalongs 3

Stand der compet.

v. Eek

Wullink

Mulder

Afd. C. Lochein de Gazelle 2 Daventria 2 de Kalongs 2 D.O.S.V. 2 Apeldoorn 2 Voorst

Afd. D. Warnsveld 2 Zutphen 2 de Kalongs 3 Be Quick 3 Zevenaar.

10 9 9 8 8

9 6 4 4

2

9 2 7 —

1 18

2 13

3 10 i 8

4 6 7 4 6 1

4 3 5 6

4 3 1 1

4 5

8 6 2 2

51 10

40 17

24 19

15 11 24 15 10 51

4 45

38 2

16 3 8 27

10 35

1.80 1.44 1.11 L— 0.75 0.44 0.14

2.—

2.— 0.40 0.33

J. UITERWIJK, wn. secr.-penn.

Limburgsehe Voetbalbond.

Competitie.

Uitslagen 14 Febr.: Soharn 1—Heerlen 1 3—2, V.V.V. 2-V.S.C. 1 1—S, M.V.V. 8-M.S.V. 3 6-1, Ophoven—Juliana 5—0, Hoerlen 2—Chevremont 0—7, V.S.V.—G.S.C. 3 8-3, Vitesse—Steyl 5-0.

Boete no. 21 V.S.V. / 5 weg. lat. meesp. ger. spel. (Peeters en Lommen), no. 22 Juliana / 5 w. n. o. teg. Ophoven, no. 23. Steyl ƒ2.50 weg. id. teg. Vitesse.

Speler A. Janissen van V.SV. is voorloopig geschorst. Wedstrijdprogramma.

21 üebr.

M.V.V. 2—OraDje 1 Zwartblauw 1—Heerlen 1 V.S.C. 1—Tegelen Heerlen 2—Volharding V.V.V. 3—G.8.C. 3 V.S.V.—V.8.C. 2 Steyl—Vitesse

28 Februari. Heerlen 1-M.V.V. 2 V.V.V. 2-G.S.C. 2 Tegelen-V.8.C. 1 Sittard— Heerlen 2 Oranje 2—Juliana Ophoven—Hoensbroek Chevremont—Volharding

y.q.v. oieyi

2 uur Zoetjes

2

2 3 ,

Harmsen

Delsing

W. Hoefnagels

Hanser

Smeets

Denessen

Bockmeulen

Welp

Delsing

Smeets

v. d. Berg

Sonnenschein

W. Hoefnagels

Hanser

Benoemd als scheidsr. L.V.B. J. Hanser, Teeelsche-

weg 26 Venlo.

Aan V.V.V. 4 is toegestaan zich uit de competitie L.V.B. terug te trekken.

Hoensbroek. H. BO0KME0LEN,

Comp.1. L.V.B.