is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 8, 25-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

De overgang tot het geregelde gebruik van koffie „HAG", de caffeïnvrije boonenkoffie, beteekent een dubbele winst. Koffie „Hag" verbindt met de bewezen onschadelijkheid een bi] koffie tot nu toe nog niet gekende fijnheid van aroma en smaak.

afgaat, al zijn zij er minder prettig aan toe dan hunne competitiegenooten. M.S.V. intusschen bouwde geheel op haar fundamenten van goede organisatie en de puike geoefendheid harer spelers, en dit alles onder leiding van haar krachtig bestuur, van hetwelk de heer Dumoulin reeds sedert jaren de ziel en stuwkracht uitmaakt. Voor hem, die zgn club door uiterst moeilijke perioden heeft weten te voeren op haar tegenwoordig peil, doet 't mij in 't bijzonder genoegen, door deze rectificatie den min of meer pijnlijken indruk, die de miskenning der M.S.V. kracht moet hebben veroorzaakt, te kunnen wegnemen en te doen vervangen door den j risten indruk, n.1. dien, waarop een naar waarde schatten van het goede figuur der M.S.V. en het waardeeren van haar energiek werken aanspraak maakt.

CLOCHE.

Uitslagen van Wedstrijden gespeeld op Zondag 21 Februari 1915

Westelijke Afdeeling.

Afdeeling A. Quick—H.B.S. 1—3 W. Eijmers Jr.

Sparta—H.V.V. 8—3 H. J. Wiling. H F.C.-V.O.C. 7—1 A. Romijn. U.V.V.—Hercules 0—0 H. A. Tromp.

Afdeeling B. D.E.C.—H.F.C. II 2—1 A. de Haan Azc. Haarlem II—V.V.A. 2—4 J. H. Elzinga. A.F.C.—Blauw Wit 2—1 E. O. v. Bisselick. V.R.C.—Spartaan 4—2 L. Knegt.

Afdeeling C. Dordrecht—Unitas 2—0 G. J. van Tricht. V.O.C. II—Sparta II 2—2 A. J. Bronkh. R. D.F.C. II—Xerxes 0—1 J. H. v. d. Schalk. Neptunus—D.V.S. 2—1 G. E. Bouwmeester. R.F.C.—S.V.V. 1-3 J. Hazcu.

Afdeeling D. H.B.S. II -Concordia 3—1 A. J. v. d. Moer.

Afdeeling E. Allen Weerb.-Kamp 4—0 E. Wolbers. Hercules II—'t Gooi 2—0 J. C. de Haac

Afdeeling F. Alcm. Vitrix—Holl. 8—1 J. Gosschalk. Purmersteyn—Z.F.C. 0—1 J. Heynert. Helder—Hollandia 1—1 W.F.N.E.Drees Jr.

Afdeeling O. R.C.H.—Edo 1-3 H. Das.

Kinheim—H.S.V. 4—2 W. J. v. Wagtend.

Afdeeling H. Xerxes II—Excel. II i—1 A. Fiegee.

Afdeeling J. Hermes—Fortuna 0—3 J. Poelmeijer.

Afdeeling K. Forlunt II—Excel. 2—6 H. Hagen.

Afdeeling L. D.O.S.O.—Wilh.-V. 0—6 J. P. Ooms.

Afdeeling M. V.V.A. II Spart. II 3—2 P. J. v. d. Horst. V.RC.II-D.E.C. II 8-1 P. Tielemac. Aj»x II A—Bl. W. 2 5-0 J. Huisman.

Afdeeling N. W.V. ILW.F.C. II 2-5 W. Meschendorp.

Afdeeling O. Gouda—Olympia 2—5 J. Pelser.

Afdeeling P. Voorw.—Herc. III 5—2 D. Hordijk.

Oostelijke Afdeeling.

Afdeeling A. Tubantia—Be Quick 3—0 A. G. J. Blom.

D. D.—Goahead 1—2 W. Visacher. Quick-Robur. et V. 2-2 J. H. de Wolf.

Afdeeling B. Ensch. Boys-Hengelo 2—3 G. H. Duif.

Afdeeling D. O.N.—Rob. et Vel. II 1—2 J. Beckers.

Afdeeling E. Hertog Hend.—Zutf. 5—1 G. Th. Oostenbrug. V.V.O.—Gennep 4-1 W. F. Slee Jr. Warnsv.—Quick II 1—4 J. H. Stroink. Theole—N E C. 0—2 B. Beynvoort.

Zuidelijke Afdeeling.

Afdeeling A. Zeel. I—Zeel. II 20—0 B. Geers. Zeel. V. —M.V.V.0 3—6 R. A. Koopmans. Dosko—Vlissingen 8—0 E. M. v. d. Veer Jr

Afdeeling B. Wilhelmina—N.A.C. 3—0 W. Katoen. Waalw. V-Willem II 0—10K. JanneB. De Valk—Eindhoven 3—3 L. Rayman.

Afdeeling D. M.V.V.—V.V.V. 0—3 F. Willeboordse. G.S.C.—M.S.V. 1—1 W. E. L. v Ewijk

Noordelijke Afdeeling.

Afdeeling A. Achilles-W.V.V. 0—3 H. E. Hulsebos. Veendam—Frisia 5—0*J. Cohen (Gr.)

Afdeeling B. S.O.S.—Be Quick II 4-4 C. Nathans. *) Wegens niet opkomen.

Uitslagen van wedstrijden.

31 Januari j.1. Zuidelijke afdeeling A.

E. M.M.—M.V.V.0. 0—5 wegens niet opkomen van eerstgenoemde partij, na ingesteld onderzoek.

Opnieuw vastgestelde wedstrijden.

Westel. afd. f.: Hollandia—Holland.