is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 8, 25-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

verdient bijzondere vermeldingen, zgn schoten zgn scherp en goed gericht. De Leve is echter op zijn hoede en verdedigt zijn doel keurig; een paar lastige schoten worden op solide wijze door hem teruggewezen. De achterspelers van H.B.S. zgn tegen den steeds terugkeerenden aanval van Quick niet opgewassen. Batenburg is heel zwak en mist de gemakkelijkste ballen. De middenlinie der kraaien is echter bijzonder goed opdreef en vooral Van Thiel en Synj» verleenen daadwerkelijken steun aan de weifelende achterhoede. Garster is te wild en trapt te onbesuisd; zijn spel zou veel meer tot zgn recht komen indien hij wat kalmer en met meer overleg te werk ging.

Na twintig minuten wordt De Leve door een kalm boogschot van Carion verrast en Quick heeft de leiding (1—0).

Dit doelpunt brengt wat meer spanning in de slappe vertooning. De voorhoede der kraaien, welke tot nu toe weinig uitrichtte, komt in actie en de verdediging van Quick moet alle zeilen bijzetten om deze aanvallen af te slaan. Dit gelukt slechts half want door het goede aangeven der zwarte middenlinie, volgen de aanvallen elkander sneller op. Quick verslapt en van deze gelegenheid maakt de Visser gebruik om met een hard schot de partgen weer op gelijken voet te brengen (1—1).

Deze tegenslag is voor Quick eene aansporing tot grootere krachtsinspanning om het verloren terrein te herwinnen. Het schieten van haar voorhoede is echter erbarmelijk slecht. Bosschart waagt een paar maal van verren afstand eene kans, doch de Lave stopt alle ballen. Bij het aanbreken van de rust is de stand onveranderd.

In de tweede helft heeft H.B.S. het voordeel van den wind, terwijl de achterhoede van Quick veel last ondervindt van de laagstaande zon. H.B.S. valt vinnig aan en met succes, want reeds na vijf minuten bezorgt Schot aan zijne vereeniging de leiding (1—2).

Quick herstelt zich, het spel verplaatst zich weer naar het doel van De Leve, die een paar maal achtereen al zijn krachten moet inspannen om een tegenpunt te voorkomen. Na een snellen uitval van Bos en door weifelen van Grolleman komt Hissink in gunstige positie en met een fermen kogel vergroot dezen speler H.B.S. voorsprong (1—3).

Quick neemt daarna het spel geheel in handen en is verreweg de sterkste. Hoewel verre van fraai is de strijd nu zeer spannend en voor het publiek aardig om te volgen. De Hanenburgers blijven tot het einde in de meerderheid, zonder dat zij de Leve kunnen passeeren. Heim en Roest verknoeien ieder een opgelegde kans en als Eymers, die tot ieders genoegen den wedstrijd leidie, het einde aankondigt, boeken de kraaien eene zeer geflatteerde overwinning.

Jan van den Haag.

Van de Spanjaardslaan. Eindelijk weer eens een fraaie voetbaldag, een bespeelbaar veld en de noodige belangstelling. Met vreugde hebben de aanwezigen kunt'en constateeren, dat er meer vuur in de H.F.C.-pljeg zatr als bij de laatste ontmoetingen. Vooral de voorhoede was veel beter op dreef en het spel minstens twee tempo's sneller als voorheen, 't Lijkt me een groote verbetering Laan op de rechtsbinnen plaats te zetten, want hier toonde hij zich een zeer bruikbaar speler, terwijl in bet midden door >gn minder groote snelheid, het spel te veel opgehouden werd. Dolf Bouvy is bovendien een speler, die elke plaats in een voorhoede kan innemen en hij verdeelde het werk bij den blauw-witten aanval zeer goed. Laat ik echter voortgaan een overzicht van den wedstrijd zelf te geven. Het terrein ziet er bij den aanvang heel fraai uit, doch nauwelijks is de bal aan het rollen of er komen verdachte voetsporen op en het blijkt, dat het heel zacht is en er een zware strijd gestreden zal worden op dezen kleverigen bodem.

De eerste aanval is voor de gasten, die na den aftrap den bal overnemen, - doch ze kunnen het niet veel verder dan tot het strafschopgebied der Haarlemmers brengen en daarna ontwikkelt zich een vrij taaie vertooning. Het is alsof we weer een zeer middelmatigen wedstrijd zullen krijgen. Geen der partgen presteert iets bijzonders en van enthousiasme is geen sprake. Nico Bouvy geeft echter een zeer opwekkend voorbeeld en werkt, blijkbaar zonder veel inspanning, telkens opnieuw den bal vlak voor de voeten van een partijgenoot. De blauwwitte ploeg schijnt tot grootere daden te worden aangespoord en beide vleugelspelers komen er het eerst in Bij een verre forwardpass gaat Seignette snel achter den bal aan en het gelukt hem het leder juist voor de doellijn nog te onderscheppen en keurig voor het doel te plaatsen. Geen der roodzwarte Rotterdammers kan het bereiken en de toeschietende Jacques Francken ploft het met volle kracht de V.O.C.'sche vesting in. 1—0.

Dit schijnt het sein voor een paar snelle Rotterdamsche aanvallen, die echter gestuit worden en de Haarlemsche doelman kan voorloopig rust houden.

Hierna weer een heftige stormloop van blauw wit en als een der gasten hierbij binnen de beruchte lijnen den bal met zijn handen speelt, wijst de scheidsrechter naar de gevreesde witte stip. Nico Bouvy wordt aangewezen den strafschop te nemen,' doch zgn schot gaat jammerlgk naast. De Haarlemmers zgn echter zoo gelukkig den schop over te mogen nemen, omdat een der gasten zich te vroeg over de lijn had begeven. We krijgen echter een herhaling van de vorige minuut en 1—0 blijft het. V.O.C.

A. A. KNUUVER & ZONEN,

Hofleveranciers van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder en Z.K.H. Prins Hendrik.

Ged. Raamstraat 11 en 12, 's-GRAVENHAGE.

TELEFOON H 863.

BOBDUÜKiE L.Ü

MEUBEI/PASSEME^TT VAAlST>EjLtS

inrsicurES