is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 8, 25-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

uit te komen, scheen ontmoedigend te werken) en daaraan dankt V.B.C. haar overwinning.

Behalve de doelman waren alle spelers vrijwel voor hun taak berekend, maar zooals reeds gezegd, de noodige eenheid ontbrak en het schieten was ook zwak.

Van beide zijden werd er fair gespeeld, zoo dat de arbiter een gemakkelijke taak had.

Er was voor 'n ontmoeting in het Stadion veel publiek.

Nevoh.

Uit Den Bosch. Het Wilhelmina-bestuur heeft niet stil gezeten, om toch vooral in de zware wedstrijden tegen NA-C. en Willem II een zoo volledig mogelijk Wilbelmina-elftal te doen verschijnen. Die pogingen zijn met succes bekroond zoodat wij om 2 uur onder de goede leiding van scheidsrechter Katoen een volledig Wilhelmina-elftal zien verschijnen.

Bij N.A.C. speelden mede Peltzer van 't Zesde en Mersie, Janssen en Kenner, drie Antwerpsche spelers.

Direct bij het begin zien wij een vurig gelijk opgaand spel, waaruit zoo langzamerhand Wilhelmina eenigszins de overhand krijgt. Speciaal de voorhoede van Wilhelmina roert zich flink en men ziet direct, dat de nieuwe middenvoor A. Pelser (Ajaz I) een flinke steun is. Beurtelings komen beide doelen in gevaar en Wilhelmina ondervindt dat N.A.C. een heel wat sterker elftal is dan de meeste andere elftallen der Zuidelijke le klasse.

Ongeveer 20 minuten zijn er gespeeld, als N. N. den bal handig opbrengt en Dulfer in staat stelt een pracht goal te maken. Een minuut of vijf later gaat Pelser op zijn eentje er van door hg passeert de heele verdediging van N.A C. om Wilhilmina's 2e doelpunt te maken. Steeds blgft Wilhelmina aanvallen; krachtig gesteund door den centerhalf „bov" (ez U.V.V. I).

Zoo gaat de tijd voorbij. Uit een door N. N. geforceerden hoekschop wordt de bal keurig voor 't doel geplaatst en er mooi door Dulfer ingeplaatst. Kort daarna komt de rast met Wilhelmina met 3—0 leidend.

Spoedig fluit Katoen weer beginnen. Het publiek roert zich reeds, in de gedachte weer hetzelfde spel te zien, maar het ging niet zoo gesmeerd. N.A.C. werd dan ook langzamerhand de aanvallende partij, en de achterhoede van Wilhelmina kreeg het zwaar te verantwoorden. Nu echter krijgt ook dit deel van het elftal gelegenheid eens te laten zien, wat het kan. Hoe N.A.C. ook werkt en zwoegt er komt geen goal, steeds staat de doelman op zijn post. Het wordt een worstelen tusschen de N.A.C.-voorhoede, en Wilhelmina-verdediging, die echter stand houdt. Tegen het einde leeft even het elftal op. Wilhelmina gaat weer aanvallen, maar zonder succes, zoodat toen scheidsrechter Katoen einde floot, Wilhelmina haar 8ste competitie- wedstrijd gewonnen heeft en wel met 3—0.

Over de spelers kunnen wij kort zijn, bg Wilhelmina deden ieder zijn best. Bjj N.A.Cviel vooral het snelle, stoere spel van den Belg Mersie op.

Uit Hengelo.

In langen tijd hadden we Tubantia niet aan het werk gezien op eigen terrein, zoodat we erg benieuwd waren naar de verrichtingen van de Hangeloërs tegen Be Quick uit Zutfen, temeer waar Tubantia op 't oogenblik een ernstige candidaat schijnt te zijn voor de eerste plaats. De wedstrijd tegen Vitesse zal zeker wel beslissend worden voor het kampioenschap en waar Tubantia genoemde vereeniging op eigen terrein ontvangt, schijnen de kansen lang zoo slecht niet.

Bovendien beschikt Tubantia op 't oogenblik over een heel aardig elftal, dat bijna geregeld compleet in 't veld verschijnt. Ook Zondag waren onze roodhemden weer geheel volledig en de overwinning had met een beetje meer geluk grooter kunnen zijn. Echter moet worden toegegeven dat ook Be Quick zeker een tegenpuntje had verdiend. Vooral voor de rust kwamen de Zutfenaren soms nog gevaarlijk opzetten. Daarna bleef Tubantia meestal aan 't woord en dat het na de rust bij één doelpunt bleef, dankt B. Q. hoofdzakelijk aan haren doelverdediger en aan het slechte schieten der Tubantia-voorhoede.

Bjj Tubantia was als gewoonlijk de verdediging weer het beste deel van 't elftal. De voorhoede was gelukkig ook wat beter dan vorige malen, nu Karstenberg weer meespeelt, zoodat Dekker weer zijn oude plaats op den rechtervleugel kon innemen, wat vooral de voorhoede ten goede kwam Be Quick beschikto over een aardig elftal, dat hoewel met invallers spelende, goed partij heeft weten te geven. Hengelo trok naar Enschede en wist met 3—2 van de Enschedesche Boy's te winnen, waarmee de nederlaag van de vorige week tegen dezelfde club, gewroken werd. Hengelo is dit jaar wel erg ongelukkig, dat zoovele spelers onder de wapenen zgn geroepen, zoodat steeds met een onvolledig elftal wordt gespeeld.

OOSTERLING.

BUITENLAND

Voetbal in Engeland,

Daar de Engelsche Post ons eerst Donderdagmorgen bereikte, moeten we met het vormeiden der volgende wedstrijden volstaan.

Cupwedstrijden. Bolton Wanderers—Burnley 2—1*. Manchester City—Chelsea 0—1. Queens Park Ringers—E verton 1—2. Southampton—Huil City 2—2*. Shef field United—Bradford 1—0. Bradford City—Norwich City 1—1. Sheffield Wednesday—Newcastle United 1—2. Birmingham—Oldham 2—3.

Voor de League werden nog de volgende wedstrijden gespeeld: Tottenham—Nottfl County 2—0. Sunderland—Blackburn R. 5—1. West Bromw. Albion—Manch. United 0—0.

* Na verlenging.