is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 17, 29-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S P O

Het grootste succes was ongetwijfeld voor Grjjseels, niet minder dan zes maal was hij le. Grijseels is op 't oogenblik druk aan 't oefenen en wat hij ons liet zien, was in een woord kranig.

Zijn mooiste prestatie was zeker de 400 M. Hopmans was een goede pari ij voor hem en hij meest zich gebed geven, doch ook de 100 M. liep hij goed, terwijl hij speerwerpen, kogelstooten, de hindercisbaan en met de U.D.ploeg ook de estafette als le er bij nam. Over het geheel genomen, belooft het komende seizoen voor Deventer een groot succes te worden.

Hieronder volgen de diverse uitslagen:

100 M. 1 Grijseels ll3/6, 2 v. Maren 122/6, 3 Tieman. 400 M. 1 Grijseels 52s/6, 2 Hopman 53. Speerwerpen. 1 Grijseels 30.38 M. 2 Spijker 30 35 M. 110 M. hindernis. 1 Grijseels 18 s., 2 Schiphorst 182/6, 3 v. Maren. Polsstokspringen, v. d. Meer 2.50 M., Spijker 2.50 M. 15C0 M. 1 Hopmans, 2 de Ferrante, 3 v. Heerde. Kogelstooten 7.5 K.G. 1 Grijseels 9.25 M., 2 v. d. Meer 8.75 M. Discuswerpen. 1 Peereboom. Estafette 400 M. 1 U.D. (Peereboom, Spaander, v. Maren en Grijseele), 2 Daventria (Hopmans, Berends, Schiphorst en v. Heerde).

CLUBBERICHTEN

Amsterdamsche Voetbalbond. Uitslagen 25 April: V.R.C. 4—Ajax 4 6—0 w. n. o. A. van Dam

Union 1—W'meer 1 0—5 H. M. v. Leeuwen

Ajax 5-V.V.A. 4 0-5 art. 128

Eendracht 1—S.D.W. 3 3—2 G. v. Heuzen Spartaan 4—Rapid 1 5—0 w. n. o. J. Reynhoudt Jr. Olivio 8—V.R.O. 6 4—2 A. v. Dam

Blauw Wit5-Wilh. V.4 2-1 W. Mendels Sloterdijk 2—Unity 2 0—5 w.n.o. E. Zanten Wilskracht 2—D.E.C. 5 0—5 H. v. Cleef V.V.A. 5-Unity 3 6-0 A. D. van Aalst

Union 3-Avanti 3 0—5 art. 128

Wedstrijdprogramma. 2 Mei. 2e kl. A Union 1—A.P.C. 4 T. G. Visch

C Ajax 5—Avanti 1 J. Deerenberg

D.E.C. 3—V.RC. 5 G. Boomgaart 3e kl A Spartaan 4—O.D.E, 2 J. C. Brilleman Eendracht 1—Rapid 1 W. P. Andrée B Union 2-O.D.E. 3 terr.OD.E. J. H.9. Weber C Wilh. V. 4—Rapid 2 H. Bregman D Wilskracht 1—Unity 2 A. A. Antonissen E W.B.C. 3-D.E.C. 5 J. A. Waldram Jr. P Union 3—W'meer 4 terr. W'meer L, Logger N.O.S. 3—V.V.A. 5 H. R. Heckman Elftallen voor Mei: A.D.W. niet ontvangen. A.P.C, Ajax, Avanti en BI. Wit onveranderd. D.E.C. 1 onveranderd.

2 P. G. S. de Rog voor J. C. A. Smit.

3 J. C. A. Smit voor H. Vas Dias.

4 L. G. J. v/d. Lugt en C. v/d. Smagt voor W. Molenaar en Jac. Workum.

Eondracht 1. J. W. Merkelbach, H. Koch, N. van Es, H. Hartwich, H. A. Sdoeck, J. P. J. Heese, A.J. Jansen, P. W. Heytbrink, P. de Hart, J. van den Brom, S. van Kemp.

N.O.S. niet ontvangen.

O.D.E. „ ,

Olivio 1. L. v. Es, H. Alrich, W. v. Hout, J. van Munster, M. Sierhuis, Ad. Jansen, K. en J. Fijen, J. Scholten Sr., J. Scholten Jr., M. J. van Nes.

2. G. de Post, Joh. Ruyg, J. D. Haake, J. P. Steenman, W. Duyff, J. Steemers, W. Rebel, Joh. Kaljee, N. de Jongh, W. A. v. Es, H. Burgers.

3. J. A. G. Rouwers, J. G. Steenman, B. C. Straatman, G. de Soet. W. C. Fijen, P. Kramer, L. van Berkel, Joh. Volk, H. Gerhards, H. Lambooy, H. J. J. Wielich.

Rapid niet ontvangen. S.D.S , S.D.W. en Sloterdijk onveranderd. Spartaan 1. J. Engberts, J. A. v. Werkhoven, E. Vierkant, Johny, A. Opmeer, C. Hummeling, P. de

R T B L A D.

15

Lange, C. L. Henrion Verpoorten, H. Visser, L. de Vries, G. Blankert.

2. A. J. de Ruyter. J. F. Jansen, J. v. Omschoten, F. J. de Ruyter, H. de Bruin, W. Reneman , W. C. Wijga, J. Zijlstra, N. Majoor. J. Zijlemaker, J, E. v/d. Roest.

3. J. Goudswaard, J. Krist, C. Walst, D. de Boer, W. Groen, J. Pieterse, K. Sproet, C. M. Janssen, J. v/d. Waard, M. H. Wiegel, C. A. Paardekooper.

Union 1. P. Ebing, G. de Jong, J. Keyer, J. v. Koppen, J. Mühren, F. Schindeler, H. van Uden, H. Wijgh, L. H. van Dam, J. Fransen, W. Hartkamp.

2. G. Jacobsen, G. Wiegsnt, C. Spee, G. Helling, L. ten Hulzen, J- F. Roelands, Th. Bos, N. v. Delden, B. van Wesel, Chr. v/d. Velde, Ch. Challa.

Unity en V.R.C. onveranderd.

V.V.A. niet ontvangen.

Watergraafsmeer, Wilh. Vooruit en W.B.C. onv. Wilskraeht niet ontvangen.

Boeten. Nr.: 244 A.F.C. / 1 te laat inzenden elftalopgave, 245 V.R.C. / 1 id*m, 246 A.D.W. ƒ 1, 247 N.O.S. / 1, 218 O.D.E. ƒ 1, 249 Rapid / 1, 250 V.V.A. f 1, 251 Wilskracht / 1 allen wegens niet inzenden der elftalopgaven, 252 D.E.C. /I niet opgeven geheele elftal, 253 Ajax 4/5 w.n.o. teg. V.R.C. 4, 254 Ajax 5 f 2.50 art. 128, 255 Rapid 1/5 w.n.o. tegen Spartaan 4, 256 Wilskracht 2/5 art. 160 sub 6, 257 Union 3 / 2.50 art. 128, 258 Wilh. V. 4a /17.50 weg. het gewonnen geven der wedstrijden gepubl. in 0.0. 16, 259 Olivio 3 / 2.50 art. 128 tegen Avanti 2, 260 Unity 2 / 2.50 att. 128 tegen Olivio 4, 261 Unity 2 / 2.50 art. 128 tegen A.D.W. 3, 262 Unity 3 / 2.50 art. 128 tegen Union 3.

Gouden Kruis wed strijden.

Gezien de vertraging in de competitie, zoodat de vereen, voorloopig nog niet beschikbaar zijn voor de Gouden Eruiscompet., besloot het bestuur in haar vergadering op 22 April 1915, deze competitie dit seizoen niet te doen plaats vinnen.

Afvoeren van de lijst der scheidsrechters: N. J Krever, wegens ongepast optreden in wedstrijden.

Schorsing: D. Hamstra Jr., geschorst tot 1 Juni 1915, wegens zijn optreden tegen den scheidsrechter in den wedstrijd V.V.A. 5—Eendracht 2. P. B. Laffertu Spaarndammerstr. 141, waarnemend secretaris S.D.W,, 'wegens] het indienen van wedatrijdformul. in strijd met de waarheid, tot 1 Mei 1916.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn. «ecr..-penn. A.V.B..elftal.

Zondag 2 Mei a.s. 'a morgens om 10 uur zullen op het Volhardingterrein aan de Kruislaan de volgende elftallen, onder leiding van scheidsr. J. Heynert, in het veld komen. Gekozen werden hiervoor de volgende spelers:

Elftal A (A.V.B.-costuum): H. Sijes (O.D.E.) doel; J. Poland (A.D.W.) en J. Reijnhoudt (S.D.W,) achter; J. Ellerman (Swift) aanvoerder, 0. J. Drijfhout (W.B.C.) en B. O. Bilderbeek (Avanti) midden; H. Sibbeles (W'meer), J. v/d. Hoek (W'meer), D. Beek (W.B.C), P. J. de Vos (S.D.W.) en G. Laarhoven (S.D.W.) voor.

Elftal B (wit shirt): A. Westdijk (A.D.W.) doel; J. Honsdrecht (O.D.E,) en J. M. Ouwehand (W'meer) aanvoerder achter; J. Ruyg (Olivio), F, Daame (Diamantbew.) en Jac. v/d. Bor (A.D.W.) midden; H. Delsen (N.O.S.), J. Vrouwes (Hortus), M. Kattenburg; (O.D.E.), H. Mewe (S.D.W.) en A. Berlijn (De Jonge Kampioen) voor.

Mochten sommige spelers geen aanschrijving van mij ontvangen, dan gebeurt dit buiten mijn schuld, daar eenige secretar. ondanks mijn verzoek, het onnoodig vinden mij de adressen der spelers op te geven. Ik reken dan ook in alle geval op de medewerking van de spelers zelf. Verder gelieve belanghebbenden er nota van te nemen, dat mijn adres van heden af is 3e Helmersstraat 24.

3e Helmersstraat 24 J. C. DE HAAN,

secr. A.V.B.-comm. Amsterdamsche Kantoorvoetbalbond.

Uitslagen 25 April: de Spoorvogels—V.V.G.A. volgt Bensdorp R—K.N.S.M. 2—6 J. S. v. Hensbargen Wedstrijdprogramma.

2 Mei. K.N.S.M.—V.V.G.A. H. v. Musscher

9 Mei. Finale Lauwerkrans terr. V.R.C. Kruislaan: K.N.8.M.—T.B. W. J. v. Wagtendonk

v grensr. E. J. Boswinkel en W. Venken Compet. H.S.M.—V.V.G.A.

Transvaalkade 5A. H. VAN MUSSCHER, seor.-c.l.