is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOEÏBLAD.

5

succes als bowler had. Bood en Wit I maakten 172 en won dus met 13 runs.

ROOD EN WIT II. lste innings. R. Beuth c W. v. Spengler b J. Tiel 2

E. P. Wackwitz b J. Tiel 2 J. C. Wessem Jr. b J. Tiel 11

F. Davidson c Pondman b J. Tiel 20 A. Paber b J. Tiel 15 P. Thiel b J. Tiel 57 P. van Bueren run out 15 Ch. Saeys not out 25 A. Eland b J. Tiel 6 F. t. d. Graaff b C. Hesman 1 H. Wegeriff c and b J. Tiel 0

Extra's _5 Totaal 159 Bowlingcijfers.

O. M. R. W. Mr. A. Diemer Kool 11 4 29 — J. Tiel 19s/6 4 76 8

Jhr. W. ran Spengler 6 — 132 — C. Mesman 4 1 17 1

BOOD EN WIT I. W. v. Spengler c Saeys b Wes»em 82 C. Mesman c Davidson b F. Thiel 4 E. Holdert b Bouth 78 Diemer Kool c Wackwitz b Beuth 0 J. Tiel c v. Weasem b Beuth 0 J. v. Spengler b v. Wessem 0 W. Pondman c and b Beuth 0 P. K. t. Maas b r. Wessem 0 S. Posthuma b Beuth 2 C. J. Posthuma not out 0 Extra's _Jj;

Totaal 172

Bowlingcijfers.

O. M. R. W.

F. Thiel 9 — 61 1

R. Beuth 11 1 50 5

J. C. v. Wessem Jr. 9 1 44 3

A. Faber 2 - 17 —

Ch. Saeys 1 — 4 —

V.O.CV—H.B.S. Gewonnen door V.O.C. met een innings en 159 runs.

H.B.S.

Ie innings 2e innings

«<• Tromp not out 4 b G. Stenger 1

Dapperen b ö. Stenger 1 b J. v. d. Made 1 c R. Vermeulen b v-Trotsenburg b J. v.d. Made 0 J. v. d. Made 0 Gaster c A.J. Stenger b Made 1 lbw J. v. d. Made 4 £ d. Wilk b G. Stenger 0 b G. Stenger 0 ■Keilholz b J. v. d. Made 0 not out S Schwippert b G. Stenger 5 c East b t.d. Made 0 5e Visser b G. Stenger 4 e r. d. Wolf b Made 3

*• Bas c en b G. Stenger 0 b J. t. d. Made 0 y>arlouis b G, Steeger 0 b J. t. d. Made 0

^•tz b G. Stenger 0 b J. v. d. Made 0

Extra's 11 Extra's 1

Totaal l!6 Totaal 16

Bowlingcijfers. T O. M. R. W. O. M. R.W.

l' d. Made 10 5 5 3 71/, — 9 8

S; Stenger 15 10 5 7 7 3 6 2

v. 't Groene ^eut 3 14 — ^ 9. East 2 11 —

0 J. v. d. Made 0

1 lbw J. t. d. Made 4 0 b G. Stenger 0 0 not out S

d. Made Stenger ■ 't Groene East

3 0

0 0 J 16

R.W. 9 8 6 2

V.O.C.

G. Stenger c de Visser b Gaster 24 J. v. d. Made run out 1 52 P. A. v. d. Wolf c Charlouis b J. Tromp 8

F. C. Ricket c Tratsenburg b J. Tromp 48 P. G. East b .T. Tromp 24 J. v. d. Wolf e v.d. Wilk b Keilholz 3 A. J. Stenger c de Bas b Kfilholz 4 W.v 'tGroenewout c deBas b v.Trotsenb. 21 R. Vermeulen c Tromp b v. Trotsenb. 4 J. P. Stenger not out. 0

G. Stenger Jr, b Keilholz 1

Extra's

Totaal 201

Bowlingcijfers.

O. M. R. W.

v. Trotsenburg 25 1 63 2

Keilholz 9"/, — 36 3

L. Gaster 14 4 29 1

Metz 7 - 17 —

J. Tromp 8 — 44 3

V.R.A. II B-Albion.

Gewonnen door V.R.A. met 140 runs.

* t

le innings V.R A. Ilb 2e innings

Rincker b F. E. J. v/d Stadt 8 did not bat 0 de Gorter c J E. v/d Stadt

b F. E J. v/d Stadt 9 b J. E. v. d. Stadt 26

Schram m V >» ^ <> ®

Muiphy c subst. „ 24 „ 16 J. E. Stroeve b J. E. v/d8tadt 6 cAmonsbF.E J.v/dSt.5

deLeon b F. E. J. v/d Stadt 0 b J. E. v/d Stadt 16'

v/d Chijs c en b „ 0 run out 25 Dolleman c subst. b „ 16 b F. E J. v/d Stadt 0

des Bouvrie cAmons b „ 6 „ 7

Arntzenius not out 1 not out 0

v. Santen c J.E. bF.E.J,v/dStadt6 run out 1

Extra's 6 3

Totaal 85 108

Bowlingcijfers

O M R W OMRW J. E. v/d Stadt 12 1 38 1 15 3 51 ,5 F. E. J. v/d Stadt 14.3 1 28 9 14.5 0 47 2 F. G. J. Francken 30 13 0 2070 ALBION

Amons c Dolleman b Stroeve 0 b des Bouvrie 5 J. E. v/d Stadt b „2c Schram b des B. 10

v. Orden c Murphy b v/d Ohga 6 b Stroeve 0 F. E.J. v/d Stadt b Stroeve 0 c Murphy b des B. 0 Francken not out 1 run out 7

P. Welsink b Stroeve 0 not out 7

J, „ b v. d. Chijs 2 run out 3 Oenen did not bat 0 b des Bouvrie 0

Extra's * 6 4

T««ool 17 N Sfi

Bowlingcijfers

OMRW OMRW

J. E. Stroeve 3 1 3 4 3.2 2 7 1 v/d Chijs . 3 18 2

Murphy 5 0 16 0

des Bouvrie 8 4 9 4

P.W.—V.R.A.

Volledigheidshalve laten wij hieronder nog volgen de scores vön den verleden week gespeelden bekerwedstrijd P.W.—V.R.A.