is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 35, 02-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

de vertooning te eindigen en de doorweekte helders te ontslaan van een langer verblijf in den guren motregen. Kessler bleef met 20 niet uit en beleefde dus wel pleizier van dezen competitiewedstrijd op het Haagsche veld.

Vermelding verdient nog,-dat captain Feith als keeper in de V.R.A. innings geen enkele bye weggaf, daarentegen van de Hasgsche ruim een zesde gehalte op tekening der extra's kwam. De 18 byes biervan waren niet zoo zeer het gevolg van midder goed keepen door Schröder, dan wel daarvoor, dat hij door vlak achter het wicket te kruipen, eenige malen verrast werd door de op de natte pitch onberekenbaar doorschietende, minder goadgerichte ballen, welke dan in een wip de bousdary bereikten.

V. R. A.

Hisgen run out 74 Gerke c Reitz b Coops 0 Healy run out 8 Bouwmeester Ibw Fokker 32 Hamburger c Feith Sr. b Coops 12 Schröder c Feith Jr. b Fokker 0 Van Loon st Fe th Sr. b Kessler 7 Sturphy c Kuypers b Kessler Meyèrs c Reitz b Kessler 0 Heemskerk b v. Loon l Brouwer not out 1 Extra's 4

Totaal 139 v

Bowlingoijfers. Coops 2 vopr 43

v. Loon 1 voor 41

Kessler 3 voor 29

de Beus 0 voor 7

Fokker 2 voor 15

's Gr. CC.

Feith Sr. b Hisgen 12" v. Loon b Bouwmeester ' 36 Feith Jr. c Gerke b Bouwmeester 36 Menten c Schröder b Healy 16 Kessler not out 20 Reitz not out 4 Extra's 25

Totaal 4 voor 149 Bowlingcgfers. Hisgen 1 voor 58

Healy 1 voor 33

Bouwmeester 2 voor 26 Murpby 0 voor 12

Rood en Wit—Hermes. Beide elftallen verschijnen zonder hun gewonen wicketkeeper, daar bij Hermes een der Ottermannen en bij Rood en Wit van Manen afwezig is.

Hermes gaat het eerst batten, maar het blgkt al spoedig dat ruas maken niet gemakkelijk is. Pas is er 1 run gemaakt of W. v. d. Schouw valt reeds als eerste slachtoffer van Posthuma, die na eenigen tgd ook het wicket van J. Offerman. en van J. Tuyl doet vallen Het bleek echter al spoedig, dat de tegenstand door deze beide batslui geboden, nog de voornaamste van Hermes Was geweest, want na de goede 24 van J. Offer man Jen de 17 van I. Tuyl bracht alleen J. Ris met 11 het tot dubbele cijfers. Posthuma bowlde gedurende dogeheele innings, terwijl aan het andere einde ten Brugge Cate en v. Waveren het werk deden. Een paar goede vangen verdienen vermelding en aan die vangen was het ook te danken, dat de 3 cijfers niet eehs werden bereikt. Juist voor de lunch viel het laatste wicket op 99.

Na de lunch openen Mesman en v. Spengler de Haarlemsche innings. Het totaal is 32 als Mesman voor 10 wordt gevangen. Verschillende bowlers worden aangezet, maar het eenige succes is, dat Holdert voor 20 lbw gaat. Het fiektan verslapt dan zeer en v. Spengler en Kool hebben blijkbaar niet de minste moeite met het bowlen, zoodat het Schiedamsche totaal spoedig wordt gepasseerd. Als er 122 bijeen zgn zonder verder verlies noodzaakt een regenbui tot staken en Hermes heeft er dan blijkbaar genoeg van, want de heeren besluiten zich maar onmiddellijk te gaan verkieeden om tgdig in Schiedam terug te zgn. Dat wegloopas bezorgde den Schiedammers reglementair een strafpunt en Rood en Wit het extra punt dat het kampioenschap beteekende.

H ER MES.

le innings. A. Offerman run out 8 W. v. d. Schouw b Posthuma 0 J. Offerman b Posthuma 24 J. Tuyl b Posthuma 17 G. v/d. Schouw c v.Wav. b ten Br. C. 4 Vischer c Posthuma b ten Br. Cate 5 F. Offerman c Holdert b ten Br. Cate 6 C. Tuyl run out 4 J. Ris b van Waveren 11 F. van Buysen not out 8 J. Melchers 1 v. Spengler b v. Wav. 2

Extra's 6

Totaal 99 Bowlingoijfers.

O. M. R. W. Posthuma 19 7 31 3

Van Waveren 9'/3 1 32 2

Ten Brugge Cate 9 Q 30 3

ROOD EN WIT. C. Mesman C. Tuyl b G. v/ J. Schouw 10 Van Spengler net out 62 Holdert lbw W. v. d. Schouw 20 Diemer Kool not out- 25

Extra's 5

TotaaHv. 2 w.)

122

Ajax—Haarlem.

. Haarlems revanche. Had de groote meerderheid een nieuwe Leidsche oveswianing verwacht, zoo kan met genoegen worden vermeld het feit, dat Ajax na een spannenden strijd in J^e minderheid is gebleven.

Captain v. d. Berg, v; d. Lee en Brakel zgn de menschen, die tot dit succes ongetwgfeld het meeste hebben bijgedragen.

Jammer, dat van een beslissingswedstrijd hoogstwaarschijnlgk niets zal komen; September en het Jbridne monster jagen de etumps en bails van de groene vellen af.

Tot slot moffist God Piuvius ontijdig het sp 1 komen storen, maar Haarlem kwam er slechts te steviger door in het voordeel.

Ajax wint den toss en is zoo beleefd Haarlem eerst te laten batten. Kruseman en Bjjleveld openen. De eerste haalt al spoedig een bal in zijn wicket. Op 22 wordt Bijleveld in het verre veld gevangen en als Scbmeinks leven eveneens van korten duur is, zgn er 3 uit voor 36.

v. d. Lee en v. d. Bsrg staan dan uitstekend te spelen, v. d. Lee sneuvelt voor 21, gevangen in de slipsr en ook Maas krijgt een spoedretour. Thomas en captain v. d. Berg voegen dan een onbetaalbare 40 runs voor het 61e wicket bg de score. De eerste verdedigt, de laatste pikt