is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 3, 20-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

G. HOHMANN

HEEREN MODEMAGAZIJN

R C. Hooftstraat 92 - Telef. Z. 394

Steeds flink gesorteerd in overhemden, dassen, handschoenen enz. enz.

ZIE DE ÉTALAGE.

N.v.EersteNederlandscheFabrïek van Asbestcementplaten.

Amsterdam - Cruquiusweg Telefoons 7710 en 8903.

ASBESTCEMENTPLATEN, LEIEN en GOLFPLATEN,

voor Dakbedekking op

Sportterreinen en Clubgebouwen.

Licht, Sterk, Onverwoestbaar, Isoleerend, Brandvrij.

Café-Restaurant „FLORA"

(Café des Artistes] CONCERT „TZIGANES"

WAGENSTRAAT 3 7

vis a vis du Flora-Theater.

Amsterdamsche Graveerïnrichting

GRAVENSTRAAT 12

EMAILLE PLATEN

BI.-Wil 10 8 2 O 18 24— 6 1.80

ED.O. 12 8 1 3 17 24-13 1.42

DeSpaft. 9 5 2 2 12 30— 9 1.33

A.F.C. 11 6 2 3 14 27- 8 1.27

VUC. 11 4 1 6 9 14—25 0.82

Alcm.Vict.11 2 2 7 6 17-31 055

DVV 11 2 1 8 5 14-37 0.45

Aj«(L) 9 1 1 7 3 7-28 0.33

We Kien dus, dat Blauw-Wit in 4 wedstrg-

daa hoogstens 5 punton behoeft te halen om zeker te zgo vaa 't kampioenschap. Dus is het allerminst gewaagd om nu reeds van de adspirant-kampioenen te spreken.

Ajax wordt kampioen. Terwijl de Ajaciden een friendly game tegen V.O.C. speelden, is hun door de hekkensluiters der C afdeeling het kampioenschap als 't ware in den schoot gelegd. V.R.A. had, zooals ik de vorige week uiteengezet heb, geen puntje te verliezen en nu hebben de Stadionbewoners toch 'n veer gelaten. In Hilversum werd in 'n puntloos spel met de club van dien aaam de eer gedeeld. Op het ongeluke veld dezer Gooiers konden de oranje-witten maar niet op dreef komen en het gevolg is, dat au ook V.R.A. 2 punten achter is bij Ajsx, evenals V.V.A., zoodat zelfs een overwinning op Ajax in 't Stadium niet baten zou. Ja, als V.R.A. of V.V.A. eens al hun nog te spelen wedstrijden wonnen ea Aj»x was zoo vriendelijk ook tegen D.E C. en Kampong te verliezen, ja dan.... Maar dat zgn eventualiteiten, die niet opgaan en derhalve kunnen we ook nu Ajax al wel als de kampioen beschouwen, 't Is jammer voor de spanning in de afdeeling en de wedstrijd V.R.A.—Aj»x verliest nu ook haar beteekenis. Echter rest thans een aardige strgd tusschen V.V.A. en V.R.A. om de bezetting van de tweede plaats, evenals m afdeeling B tusschen E.D.O., De Spartaan en A.F.C. Ook daar heeft men het den leiders niet gemakkelijk gemaakt, maar niemand zal toch willen ontkennen, dat Blauw-Wit en Ajix het kampioenschap verdiend hebben.

De stand der Westelijke ze ki. huui iuuub

Ajax 11 9 2 0 20 47-10 1.82

V.R.A. 11 8 2 1 18 31-12 1.64

VV.A. 9 7 0 2 14 38-17 1.56

A.W. 13 5 1 7 11 18-21 0 85

DEC. 11 4 0 7 8 20-31 0.73

Kampong 12 3 1 8 7 18-35 0.58

Victoria 12 2 3 7 7 10-38 058

Hilversum 18 3 1 9 7 10-28 0.54 Ajax—V.O.C. 0—0.

47-10

1.82

JDLJBier UïlOBunar zuiiou irauïui..u».0..."

concurrenten in dejaanstaande kampioenswedstrijden wel niet zgn , voor 't feit, dat zg op den jongstea Sabbathdag zulk eea belaagrgkeu oefenwedstrijd organiseerden. Maar ja, kan men het Aj*x kwalgk nemen, dat het zich op vrge dagen tegea sterke tegenstaaders oefent, om aanstonds zoa sterk mogelijk den strijd om het le klasseschap te kunnen opnemen?

Deze gelegenheid was te mooi om voorbgte laten gaan. V.O.C. had een vrijen dag voorde competitie en direct besloot het Aj»x-bestuur deze sterke Rotterdamsche ploeg voor'noefenpartg'tje te inviteerec. De roodzwarten waren terstond bereid ea zoo kon Zondag het elftal

Ajax z'n krachten eens meten met een

van