is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 4, 27-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HIT SPORTBLAD.

G. HOHMANN

HEEREN MODEMAGAZIJN

P. C. Hooftstpaat 92 - Telef. Z. 894

Ti l

Steeds flink gesorteerd in overhemden, dassen, handschoenen enz. enz.

ZIE DE ÉTALAGE.

UTRECHT

Haagsche Koffiehuis

Café-Restaurant.

1.1. A. VAM BE BIL1

Flinke berging voor Rijwielen en Automobielen ■ PLEDf TBËBlUfBIJBCr -

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Vraagt gratis pr oeffleschje. §

^9HififiitfUfiiniRiiiuiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiniiii0ifiiiifiiiiiininiifiiiiiniififiiiHiiiiiiuiiiiir^l^

Café-Restaurant „FLORA"

(Café des Artistes] CONCERT „TZIGANES" WAGENSTRAAT 3 7

vis a vis du Flora-Theater.

Amsterdamsche Graveerinrichting

GRAVENSTRAAT 12

EMAILLE PLATEN

was voor D.F.C, ée enkele uitvallen die Hercules deed en die meest door den linkervleugel werden aangevoerd waren inderdaad soms gevaarlijk tengevolge van het ver opdringen der Dordtsche verdediging, maar in het doel toonde Van Hcmart zijn meest solieden stijl, 't Duurde lang, eer na ean taai gepruts van beide kanten, Sigmond, die een oogenblik het veld had moeten verlaten den bal om Maresch heen speelde; Di Bruyn zond een stevig schot in, dat Hercules' doelman nog even met sijne vingers kon aanraken. Zonder dat verder van D.F.C. even goed als van Hercules iats goeds valt te vertellen, kwam het einde. De elftallen waren:

Hercules: J. v. d. Weerd (doel), Dols en Duizends (achter), Qu&edvlicg, De Vries, Maresh, (midden), Buwaida, Mervenrée, N. N. De Balbian Verster, Van der Weerd (*oor).

D.F.C.: B. v. Hemert (doel), J. Deenen, J. v. Wosnssel (achter), Triebei, Lotey, A. v. d. Linden ("midden), Sunderman, J. de Bruyn, Dirks, De Wjjs, Sigmond (voor).

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Een zonnige dag!

Na weken van mistroostig weer, hebben we eindeljjk weer eens een fraaien Zondagmiddag gehad. Hoewel we nog hartje-winter hebben, vertoonde de Meer Zondag al een veorjaarschen aanblik, 't Was of 't al begon te groenen onder de krachtige stralen van 't Januari-zonnetje. Echter als men zat of stilstond, voelde men toch even koud-aandoend 'fc wintereer» vleugje. Voor de spelers was 't weer bovenal uitstekend. Als wij over enkels maanden de leden befaagslijk rekken en 't voorjaarszonnetje ons streelt, d»E is 't dikwijls voor de spelers al te warm. Spelen bij een temperatuur als Zondag is voor voetballers een genot.

Wat de resultaten der gespeelde wedstrijden betreft, kunnen we ook costent zijn. De beide hoofdstedelijke 2e klassers, welke tegen clubs van elders in 't veld kwamen, hebben gezegevierd zonder dat hun tegenstanders ook maar een doelpuntje konden bemachtigen.

De Spartaan wint in Leiden.

De polderbewoners hebben 't Leidsche Ajax op eigen grond een zware nederlaag toegebracht. Voor de rust hadden de groenhemden het voordeel der elementen en van meet af aan bleken de Amsterdammers de meerderen hunner gastheeren.

Na een klein half uur kwam echter pas 't eerste doelpunt van de Lange's voet en toen volgden vlug achtereen nog 4 goaltjes, zoodat 't met half time al 5—0 was.

Na de rust, toen Ajax wind en zon in haar voordeel had, ging 't spsl meer gelijk op en moest v. d. Akker af en toe handelend optreden. Verders doelpunten bleven echter uit, zoodat Da Spartaan welverdiend met 5—0 won.

Dit was de eenige wedstrijd, welke voor afdeeling B. gespseld werd. De Spartaaers hebben hun positie dus nog wat versterkt en gezien hun uitstekenden vorm van den laatsten tgd, hebben zij naar mijne meening nog de beste kans op de tweede plaats te belanden.

A.s. Zondag hoop ik de Polderbewoners eens in actie ts zien tegen Blauw Wit. De Zebra's