is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 3, 21-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

Menzies was de gelukkige fabrikant. Ia de 2e helft kregen de bezoekers den steun van den heftigen wind en spoedig maakten ze gelijk om na een half uur van enorme spanning, het winnende punt te veroveren,

Plymouth Argyle behaald* op -eigen terrein een zwaar bevochten 1—0 op Swiudon waarbij Hindmarsh het eenige punt maakte. In de 2e helft waren de bezoekers overwegend sterker, maar de Plymouth verdediging wist zich tot het einde staande te houden.

Pulham was er a raison van ettelijke honderden ponden, in geslaagd Carlisle United naar Craven Cottage — de Fulham grond — te lokken en betoonde haar dankbaarheid voor deze welwillendheid door de bezoekers met 4—1 te kloppen in een wedstrijd waarvan de uitslag geen enkel moment in het onzekere was,

Woolwich Arsenal scheen al een even gemakkelijk taak voor zich te gebben. Ze ontmoeten Craydon Common op het Crystal Palace veld. Het veld was echter zoo ontzettend modderig dat voetbal bijna niet mogelijk was. Toch was de strijd spannend, misschien wel juist door die modder waarop de Arsenal zich allerminst thuis gevoelde. Langen tijd hield Croydon de leiding en eerst in de 2e helft maakte Pitchie gelijk en ten slotte mocht de Arsenal met een draw nog tevreden zijn.

De meest spannend en interessante strijd was echter die te Manchester waar Tottenham Hotspur de United met 4—3 sloeg. De overwinning had Tottenham te danken aan haar volharding en verder voor een niet gering deel aan het uitmuntend spel van Woodward die, hoewel hij zelf geen enkel doelpunt maakte toch keer op keer aan zijn collega's de prachtigste kansen gaf.

Ook hier was het veld een modderpoel gelijk er een dat de Lbndenaara hieraan wat waren gewend, waren ze reeds met 2—0 achter.

Behalve op de hoeken, was er geen gras op het geheele veld meer te zien. Alles was echter gladgerold maar zoo zacht, dat zoodra de spelers er op trapten hun voeten in den modder zakten. Er waren dan ook momenten, dat een speler zich absoluut niet kan bewegen, van zoo'n vasthoudenden aard was de bodem. Toch werd er soms schitterend gespeeld en had het publiek vaak genoeg redenen om te juichen. Manchester City scoorde door Halford tweemaal maar nog voor de pauze kwamen de bezoekers weer gelijk.

Het 2e punt der Spurs was merkwaardig, daar het schot vlak langs een der backs ging zonder dat deze den bal kon houden, daar z'n been vast zat in den modder.

Vijf minuten na de pauze kreeg de homeclub een strafschop te nemen die evenwel werd gestopt. Twee minuten later kreeg Tottenham zoo'n fortuintje en hierbij maakte Morris geen fout. Hierop volgde een hevige strijd in den modder en het was onbegrijpelijk hoe de spelers onder dergelijke omstandigheden zoo'n snel spel konden ontwikkelen. Hotspur scoorde nogmaals en kort voor het einde maakte Halford uit een strafschop het 3e punt voor de hometeam.

Chelsea liet heel wat beter voetbal zien dan Huil City maar toch moesten ze zich met een gelijk spel vergenoegen waarbij Huil City zeker niet ongelukkig was. Een hevige sneeuw¬

storm dreigde meermalen het spel onmogelijk te maken maar desondanks werd tot het einde doorgeworsteld. In de 2e helft nam Chelsea door Hilsdon de leiding en in de' laatste oogenblikken maakte Huil City via den paal gelijk waardoor Chelsea een welverdiende overwinning ontging.

Een der zwaarste nederlagan kreeg Clapton Oriënt te slikken te Neweastle. De home-team was over alle liniën superieur en geen enkel moment was feitelijk Lawrence in gevaar. Zonder al te veel inspanuing wonnen de Novocastrians dan ook met 5—0.

Portsmouh onderscheidde zich bijzonder door Birmingham met 5—2 te gaan slaan, hierbij het hoogste aantal doelpunten van al de bezoekende clubs makend. Ook hier een ellendig veld vol sneeuw en modder waarop Portsmouth zich blijkbaar uitstekend thuis gevoelde. Een groote teleurstelling was het verloop intusschen voor de 20.000 toeschouwers.

Crystal Palace deed meer dan hun vurigste supporters hadden durven denken.

De Cuphouders verschenen met precies hetzelfde elftal dat verleden jaar de Novocastrians in d«m eindstrijd had geslagen en de duizenden toeschouwers waren dan ook vol vertrouwen. Spoedig kwam echter de teleurstelling want het spel was nog slechts kort aan den gang of de home verdediging schoot bok op bok waarvan Bauchop profiteerde om buiten Lnmm's bereik den bal in te koppeu.

Iade 2e helft maakten de Wanderers gelijk door Badford en de supporters waren weer heel wat geruster toen dezelfde speler nogmaals het net vond. Bauchop gooide echter weer roet in het eten door een fraai doelpunt en zoo eindigde de strijd in een 2—2,

Northampton kon op eigen grond tegen veler verwachting in, niet van Derbij County winnen.

Ondanks den hevigen sneeuwstorm waren en nog 17000 bezoekers. Ia de eerste helft bijna voortdurend sneeuw en daardoor slecht voetbal. Beide teams wisten echter eens te doelpunten.

In de 2e helft was het spel beter, gedoelpunt werd er niet meer, waarbij de homevoorhoede nogal ongelukkig was.

Zooals met Southampton al zoo dikwijls het geval was speelden zij ook thans weer hun beste spel in een cupmatch, hetgeen na het slappe spel van het team in de laatste weken, zeker als een verrassing kwam. Het gevolg was dat ze te Bristol tegen de City een 1—1 wisten te spelen, waarbij ze echter niet over pech te klagen hadden, door hen doelverdediger er o.a. een strafschop uit hield.

De ontmoeting tusschen West Bromwich Albion en Bolton Wanderers, bewees weer eens welk een goed team de Albion dit jaar heeft.

Hoewel reeds in de eerste helft sterker zijnde was de Albion toch bij de pauze met 1—0 in de minderheid. In de 2e helft speelden zij schitterend en ze behaalden dan ook een welverdiende overwinning met 3—1.

Oldham Athletic had verleden week in een leaguematch Leeds City met 6—0 geslagen en de hometeam won dan ook vrij zeker weer en gemakkelijke zegen te kunnen behalen.

Nadat echter in de eerste helft ieder team