is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 11, 18-03-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

Van de Veluwe.

Robur et Véloilas—Oranje Nassau,

Robur is volledig, Orarja Nassau speelt slechts met 10 man, waaronder nog invallers. Robur is dan ook verreweg de sterkste en de AlmtJosche doelman wordt telkens g passeerd. Voor de rust is de score reeds tot 9—0 "pgevoerd. Na de rust, als juint nummer 10 gemaakt is, laat de scheidsrechter bet spel sU ken, 't weer was dan ook al te bar. 't Was voor de Oracja Nassauers een buitenkansje, ze kunnen nu nog eers nut een volledig elftal terugkomen ; we vertrouwen, dat ze het er dan wel veel beter af zullen brengen.

Seriewedslrpden te Epe,

Te Epe hadden Zindag Seriewaristrijden plaats, waar respectievelijk A.V.C , Olympiaen Kohur III din lsten, 2en en 3an prijs weghaalden. A.V.C. was verreweg de sterkste en heeft het gouden kruis dan ook zeer zeker verdiend. R >bur was na Raslte zeker wel de zwakste deelneemster; ze tri ffen het roga),dat zij eerst tegen Raalte lootte, dat ze met 3—1 sloeg ; P. H. II uit Zwolle, dat door A.V.C. verslagen werd, was zeker veel sterker dan de jrnge Rohurgeneratie.

De wedstrij ten, waarbjj goed spel slechts zeer sporadisch voorkwam, (slechts A.V.C. toonde goed spel), hadden een zeer gemoedlijk karakter. Jammer is het daarom ook te noemen, dat Olympia's linksbuiten in den wedstrijd tegen Robur hieraan een eind trachtte te maken, door op allerlei vunzige en vieze maniertj-s zijn tegenstanders te nemen. De scheids? echter, die als R >burlid zek< r den schijn van partijdigheid trachtte te vermij ien, trad hiertegen in 't geheel niet voldoende op. Glukkig hield het beertj < zich in den wedstrij 1 O ympia—A.V.C. nogal kalm, waarschijnlijk had do steeds dich'er neervallende sneeuw, zijn biedend bloed wat gekalmeerd; zoodat de wedstrijd zonder ongelukken kflep.

S'eeds meer en meer begint ook op onze afgelegen Veluwe het voetbalspel ingang te vtndeD. dat in plaatsjes als Epe reeds seriewedstrijden gehouden worden, bewijst dit. De hoogte, waarop het spel staat, is natuurlijk zeer miniem; maar als het spel maar eerst wat ingeburgerd is; zal het ook wel verbeteren. Voor den Gelderschen Voetbalbond is hier nog een ruim arbeidsveld open.

üit Leeuwarden. *)

Frisia—V.VA. 4-0.

Na eenigen tijd van goed voetbal verstoken ie zijn geweest hadden vele voetballiefhebbers gelikkebaard, sis ze dachten aan de derde bekerronde en vol verwachting klopten onze harten toen 't tot ors doordrong dat de match zou doorgaan. We zouden dus thans in de gelegenhtid zijn kennis te maken met 't vaak zoo hoog geroemde Westelijke tweede klasse spel.

*t Veld was niet wat je noemt „dat" en bleken de spelers daarvan dan ook nog al last te hebben.

De teleurstellingen bleven niet lang uit, Frisia moest 't zonder Woortman stellen, waarna Pinto invalt, op de backplaats terwijl Hammen hem in de middenlinie vervangt. Hoewel hij verdienstelijk werkte, was aan de voorhoede melkbaar, dat zij minder gesteund werd dan anders.

De Amsterdammers stelden daar slechts 10 man tegenover waaronder zoo men vertelde nog een paar invallers. Al vrij spoedig weet Frisia baar meerderheid te betoonen, en geeft de Vries die buitengewoon zijn dag bad, zijn club de leiding.

Dan volgt een periode waarin mooie kansen worden geboden, die echter allen onbenut blijven.

Van Beek geeft goed spel te zien, maar is op 't goede moment telkens zeer onzuiver in 't schieten.

Toch worden niet alle kansen weggegooid, en voor er „rusten" wordt geblazen heeft Frisia met 3 — 0 de leiding genomen en is daarmee vrjj zeker de vierde ronde irgetrappeld.

Na de rust een dergelijke vertooning als tegen Velp. Oi opboudelijk zitten ze op 't Amsterdamsche doel maar doelpunten ho maar. Slechts eenmaal wordt de voorsprong vergroot, en door de Amsterdammers aan de rust bijna geen kans meer krijgen eindigt deze weinig interessante ontmoeting in een 4—0 overwinning der Noordelingen. Wij weten niet in boeverre dit spel afwijkt van bun gewone spel, maar als 't verschil niet hemels breed is, was onze verwachting veel en veel te boog gespannen. Hadden zij misschien 't Noordelijk spel onderschat ?

Ook Frisia zagen wij vaak beter spelen. Voor waren de Vries en Snijder wel de besten, In 't midden kwam Koopmans zijn ouden vorm 't meest nabij Hepkema zeer onzuiver en moet bij er zich op toe leggen den bal wat meer in te houden.

What next mr. Hylkema?

Wij gaan hier nu in training voor Zuid-Noord Jongens, denkt er om dat je daar de reputatie van 't heele district moet boog houden, 't Elftal zit goed in elkaar, nu allen zorgen in pracht conditie te zijn en ik heb goeden moed op succes 1

*) Dit verslag kwam voor het vorig nummer te laat)

(Red.)