Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINQEN,

Bewegingen der Nederl. Oorlogsschepen.

ïïx^ZV&iïï*n dag nog te A—

derl!nda'W !.^V001Fn0men reiSDlan van Hr- Ms. „Gel-

Smyrnf. ' ^ SChiP Ult de Middellandsche Zee naar

Aankomst te Smyrna 11 November

Aankomst te Constantinopel 20 November.

toezicM oU^^er^ Van 12 November tot 2 December

Verrichtingen der Zeemacht in Oost-lndië.

IMederlandsch Eskader.

(J u 1 i.)

Het eskader bleef onder bevel van den Kapitein ter Zee F Baudiot, wiens standaard gevoerd werd aan boord van H,

sthVnéÏToe h.rlkö b°dfm, 4 JU" met de 3 andere P^taS scnepen Soerabaja in eskaderverband verliet ten einde de

eskagroe emngen in de wateren, van Lombok 'voort toetten

<x> Juli werd naar Soeraba a teruggekeerd en 27 Tnli in

het bassin gemeerd waar de kolen vool-faad aangevuld wérd

30 Juli werd ter reede geankerd. B u>

van fnp'^fi'o"Heru0g Hendrik" volgde eveneens de bewegingen van het vlaggeschip en ankerde 27 Juli ter reede Soerabïa 30 Juh werd het bassin ingestoomd om kolen te laden ' '

Sluiten