Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

894

korte mededeel1ngen.

gesleept wordende schijven, mislukt deze oefening en bleek, dat de jagers niet te gebruiken zijn als sleepbooten. 25 Juli vertrekt het eskader in verband naar Soerabaja (met uitzondering van Hr. Ms. „Be Ruyter") en na Q op sleepboeien gevaren. 26 Juli werden 3 schijven zwaar verankerd en werd het eskader langs de schijven gevoerd, onder het houden van schietoefeningen. Bij de met de commandeerende officieren gehouden bespreking bleek dit een hoogst nuttige oefening te zijn, vooral als vooroefeningen voor de gevechtsschietoefeningen, waarbij de vuurleiding aan boord gerepeteerd kon worden. 27 Juli ankerde het eskader ter reede Soerabaja. Op 6-9 en 10 Juli werden de jagers stilliggendeen onder stoom geïnspecteerd door den Inspecteur van den MarineStoomvaartdienst, terwijl, wanneer deze schepen niet in eskaderverband noodig waren, de oefeningen door de Commandeerende officieren zelf geregeld werden.

Schepen voor Algemeene diensten.

Hr. Ms. „Siboga", Luitenant ter Zee le klasse. F. W. J. Groeneboom.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met het leggen van versperringen, vertoefde deze bodem op 2-3 4-5-8-9-10-16-18-19-29 en 30 Juli in het Janssensvaarwater te Soerabaja. 11 Juli werden 24 verspermijnen en 30 ankers benevens een seriekabel van 2000 M. lengte geëmbarkeerd. 19 Juli ging in het Janssensvaarwater, door het uitvallen der opsluitbout met pen, BB's anker met 15 v.m. ketting verloren. 31 Juli werd de reede verlaten en geankerd voor Sembilangan. -

Hr. Ms. „Koetei", Luitenant ter Zee le klasse E. H. Friderichs.

De eerste dagen van verslagmaand werden besteed aan het klaar maken van het schip voor opleidingsschip voor Inlandsche schepelingen, waarna de theoretische en prachtische oefeningen geregeld plaats hadden. 5 Juli werd naar Peria Lautbaai gestoomd tot het houden van schietoefeningen. 15 Juli werd Sabang verlaten tot het maken van een oefeningsreis. Van 20 — 29 Juli werd te Tandjoengpriok verbleven en op laatstgenoemden datum naar Soerabaja vertrokken, waar 31 d. a. v. het bassin binnengestoomd werd, tot het ondergaan van eenige herstellingen.

Hr. Ms. „Assahan", Luitenant ter Zee le klasse G. F.

noordhoek hegt.

Nadat op 1 Juli de verwisseling „Assahan" — „Koetei" plaats gehad had, vertrok deze bodem 2 Juli van Sabang naar Soerabaja, waar 9 Juli geankerd werd. 15 Juli werd via Tandjoengpriok naar den Riouw-archipel gestoomd, ter aanvaarding

i) VvTj cursiveeren. Eed.

Sluiten