Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

898

korte mededeelingen.

waarbij het dek door springstukken werd beschadigd en 1 man gedood werd.

Frankrijk.

De Commandant van de „Pothuau" Swerer heeft in tegenwoordigheid van den Minister van Marine, tijdens de gehouden schietoefeningen in het laatst van September, naar verkiezing, het terugslaan der vlam na het schot, al .of niet doen plaats hebben, en op die wijze het ongeluk aan boord van de „Jules Michelet" geïllustreerd.

Hieruit blijkt, dat men de oorzaak van het verschijnsel heeft weten op te sporen.

Tegelijkertijd heeft bedoelde commandant Swerer proeven vertoond met 'een door hem uitgevonden wisch methode, die alle waarborgen voor de veiligheid schijnt te geven.

De „Mon. d. 1. fl." teekent bij dit bericht aan, dat de afgelaste schietoefeningen voor. de vloot nu spoedig weer kunnen hervat worden.

Te Cherbourg zijn wederom schietproeven gehouden op het oude pantserschip „Neptune".

De daarbij beproefde nieuwe granaten hebben - volgens een bericht in de'„Mon. d. I. fl." van 5 Oct. j.1. - zeer goed voldaan.

De pantserschepen „Justice" en „Vérité" hebben order ontvangen alle munitie af te geven om te worden opgenomen op de werf teneinde alle hout-, linoleum en in een woord alle brandbare stoffen uit de munitiebergplaatsen te laten wegnemen.

„Le Yacht" van 5 October bevat het volgende bericht: Den "27sten September hadden schietproeven plaats, met het kustgeschut op het oude pantserschip „Neptune", waaraan pantserplaten waren bevestigd van een dikte, zooals het boordpantser der moderne pantserkruisers.

Uit een kanon van 16 cM. werd een nieuw soort pantsergranaat (obus-perforant), voorzien van de buis met dubbele werking op een afstand van 400 M. op deze plaat verschoten.

De granaat doorboorde de plaat, alvorens te springen, en men observeerde een dikke zwarte rook achter de plaat.

De gassen en springstukken zouden in een met een dergelijk pantser beschermd schip, aanzienlijke verwoestingen hebben aangericht.

Den 283len Sept. werden de proeven herhaald met een 16 cM. en 24 cM. kanon op gepantserde schijven, die op de brug waren opgesteld.

De granaat van 24 cM. sprong, na de plaat te hebben doorboord en wierp springstukken naar alle kanten en o.a. tot op een naburig eiland op + 1 kilometer afstand.

De proeven zullen worden voortgezet op het pantser van het schip zelf, doch de uitslag dier proeven zullen wel geheim gehouden worden.

Sluiten