Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

900

KORTE MEDEDEELINGEN.

„a propos de 1'armement de nos „Danton"; notons aussi, „que, récemment, le „Mirabeau" a mis 30% de coups au „but a 12000 mètres de distance, avec ses canons de 24 cM." Er wordt echter niets vermeld omtrent de pantserdikte en soort van pantser van dit tot schijf ingerichte pantserschip, en evenmin of deze treffer soms is verkregen met een z.g. P. granaat van het Fransche kustgeschut, bestemd om onder de waterlijn te treffen en waarvan reeds vroeger werd vermeld, dat deze ongeschikt waren voor het scheepsgeschut met gestrekte banen.

Volgens „Schiffbau" 9 Oct. j.1. heeft de Fransche regeering 30000 K.Q. buskruit bij een Zweedsche fabriek en 15000 K.Q. bij een Italiaansche firma besteld.

Het doelschip „Neptune" is, volgens „Le Mon. d. 1. fl." van 31 Oct. met veel moeite gelicht.

De afgebroken schietproeven zullen nu spoedig worden voortgezet.

„Le Yacht", van 26 October j.1., geeft eene beschrijving van de wijze waarop de „Neptune" gelicht is, waaruit duidelijk blijkt,' dat het zinken moet worden toegeschreven aan een onderwatertreffer, die niet alleen een groot gat in de huid had gemaakt, doch waardoor de huid op verschillende plaatsen door springstukken of mijnwerking zóódanig was beschadigd, dat het lichten met veel moeite gepaard ging. De schrijver zegt o. m.: „La brêche fait au dessous de la flottaison avait été

„aveuglée par des paillets en bois et des töles; mais la

„coque avait été tellement ébranlée par 1'explosion, qu'il y

„avait des fissures un peu partout."

In de 16 November aflevering van hetzelfde tijdschrift wordt vermeld, dat de „Neptune" in het dok is opgenomen en schildwachten geplaatst zijn, teneinde de resultaten beter geheim te kunnen houden. De schrijver zegt echter, dat de uitwerking der „torpedo-granaat" - zooals hij haar noemt - buitengewoon vernielend is, doch dat in het oog gehouden moet worden, dat beproevingen altijd onder speciale omstandigheden plaats vinden en voorts dat deze granaten tot nu toe alleen door landbatterijen zijn verschoten.

Zij zullen het innemen van een stelling van de zeezijde uiterst moeilijk maken.

De geschiedenis heeft dit laatste - zonder deze granaat al genoegzaam bewezen en zien we thans weder, dat de forten aan de Dardenellen van de landzijde zullen moeten genomen worden.

„Le Yacht", van 16 November, besprekende de terugkomst van het geheele Fransche eskader in Toulon, voegt er aan toe, dat de „ Jurien de la Gravière", direct bij aankomst bevel kreeg zoo spoedig mogelijk naar Constantinopel te vertrekken, waarheen de „Léon Gambetta" reeds vroeger gedirigeerd was.

Sluiten