Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen".

907

behulp van staaldraadtrossen, waarvan sommige meer dan 2 zeemijlen lang zijn en die tusschen 2 vaartuigen gesleept worden.

(Zee).

Ijsbergen te ontdekken. Uit Montreal (Canada) wordt geseind, dat daar aan boord van de „Royal Edward" uit Bristol is aangekomen professor Copeland, van de hoogeschool te Leeds. Hij heeft met het meeste succes proefnemingen gedaan met zijn uitvinding om ijsbergen in den Oceaan aan te kondigen.

Het toestel heeft onderweg driemaal, op de manier van een wekker, gewerkt. De uitvinding berust op den electrischen weerstand van het water, welke grooter wordt naarmate het zoutgehalte vermindert. Dit laatste nu doet zich voor in de nabijheid van een ijsberg. (Zee).

In Liverpool is een uitvinding beproefd, die voor de scheepvaart van veel belang kan worden. De broeders Hodkinson hebben een scheepsverklikker uitgevonden, die de misthoornen stoorafluitseinen zoo kan analyseeren, dat men de bewegingsrichting van tegenleggers onmiddellijk kan aflezen.

Literatuuropgave.

„Rapport van de Merchant Shipping Advisory Committee". „Zee" N°. 10, October 1912, blz. 738 e. v. (M.V.)

„Ruimt de wrakken op."

„Zee" N°. 10, October 1912, blz. 747 e. v. (M.V.) „Eine astronomische Ortsbestimmung ohne Kimm oder Libelle durch Ermittelung der Höhenparallaxe des Mondes".

„Ann. Hydr." 1912 Heft X, blz. 541 e. v. (M.V.)

„Etude sur 1'emploi des ancres et des chaines".

„Le Yacht" 2 Nov. 1912, N°. 1808, blz. 690 e. v. (M.V.) „Ortsbestimmung durch Standlinien nach der Höhenmethode aus Nebenmeridanhöhen".

„Ann. Hydr." Jahrg. 1912 N°. XI, blz. 577 e. v. (M.V.) „Pharoline-Glühlichtlampe für Leuchtfeuer an der Niedeiiandi-

„Ann. Hydr." Jahrg. 1912, N°. XI, blz. 610 e. v. (M.V.) „Eine Methode zur Ableitung des Ortsstündenwinkels auf graphischem Wege".

„Ann. Hydr." Jahrg. 1911, N°. XI, blz. 617 e. v. (M.V.) „De zorg voor kaarten en zeilaanwijzingen".

„Zee" Nov. 1912, N°. 11, blz. 833 e. v. (M.V.)

„ Na vigatie-kwesties".

„Zee" Nov. 1912, N°. 11, blz. 848 e. v. (M.V.)

„Zuigen".

„Zee" Nov. 1912, N°. 11, blz. 857 e. v. (M.V.)

Sluiten