Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

909

Verder wordt voorgesteld aan te schaffen een nieuwe torpedojager, een hydro-aeroplan en een kanon voor het beschieten van 'vliegmachines en luchtschepen.

De aanbouw van de pantserschepen zou dusdanig bespoedigd moeten worden, dat in 1917 een divisie van 3 nieuwe schepen in dienst kon worden gesteld.

Het nieuwe pantserschip uit vrijwillige bijdragen zal, nu de Zweedsche firma's hun prijzen aanmerkelijk verlaagd hebben, in Zweden worden aangebouwd inplaats van in het buitenland, waarvan de aanbiedingen aanmerkelijk lager waren. Van verschillende zijden was op den bouw in Zweden aangedrongen, waartoe de regeering na bovengenoemde vermindering deiprijzen kon overgaan.

Budget der Vereenigde Staten pro 1912 —'13. „Mitt. XI '12" (M.V.).

Mijnwezen.

In „Schiffbau" van 23 Oct. '12 wordt onder de Patentberichten eene wijze van aanbrengen van spieren voor torpedonetten aan den boeg beschreven, waarbij ook de onderste spieren hun voetpunten boven water hebben. De netten dienen ter bescherming tegen torpedo's en mijnen en moeten op zoodanigen afstand van het schip hangen, dat bij explosie de huid niet beschadigd wordt.

In hetzelfde tijdschrift van 13 Nov. 1912 komt onder de patentberichten een'patent voor van Giovani Emanuele Elia „om verspermijnen", welke los van hun anker slaan, te doen zinken.

De inrichting komt hierop neer, dat de ankerkabel een slaghamer tegen de werking van een veer naar beneden houdt. Breekt de kabel dan kan de veer zich ontspannen, de slaghamer treft een detonator en eene kleine springlading slaat een stuk uit den wand van de mijn waardoor water kan toevloeien. Bij het lanceeren, voordat de ankerkabel aan de mijn trekt, wordt de slaghamer in ondersten stand gehouden door een zoutblok.

Duitschland.

Te Emden wordt een station gevestigd voor torpedovaartuigen, mijnenleggers en mijnenvisschers. De tot mijnenlegger omgebouwde kruiser „Arcona" en een divisie torpedobooten, ingericht tot het werpen en visschen van mijnen, komen daar in station.

Engeland.

Daar onderzeebooten beter geschikt worden geoordeeld om mijnen te zoeken en eventueel te vernielen, werden hieromtrent proeven genomen. Een onderzeeboot kleiner dan de overige

Sluiten