Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

911

Frankrijk.

De manoeuvres van 5 -8 November omvatten het volgende program:

A te Toulon, bestaande uit het l6 eskader slagschepen, de le lichte div., 1, 3 en 5de escadrille jagers.

B verdeeld in 2 groepen, die eerst onder stoom mogen gaan minstens 24u. en hoogstens 48u. na A.

B1 te Ajaccio bestaande uit 't 2e eskader slagschepen, de 2e lichte divisie, de 2e en 4e escadrille jagers, de escadrille onderzeebooten van de slagvloot, de torpebooten en onderzeebooten van Toulon.

B2 te Algiers bestaande uit het 86 eskader slagschepen..

A heeft voor doel het vernietigen van Bj voordat dit zich met B2 heeft kunnen vereenigen.

B heeft voor doel de deelen B1 en B2 te vereenigen en Toulon te bereiken (dat aan hem behoort na vertrek van A) om daar A te bestrijden met behulp van de flottieljes van die haven.

A vertrok te lu. 's nachts van Toulon naar Ajaccio en blokkeerde dienzelfden nacht laatstgenoemde plaats; de jagers van Bj voerden een slechtgelukten aanval uit.

Twee jagers van A „la Casque" en „la Fourche" kwamen tijdens het varen zonder lichten met elkaar in aanvaring, waarbij de eerste vrij ernstig beschadigd werd en door „le Boucher" naar Ajaccio gesleept werd.

Den 6deü werd de blokkade voortgezet, waarbij een seinpost aan den wal werd genomen. Na het donker worden lichtte Bj het anker en terwijl de jagers zich om de N.O. bewogen, wisten de pantserschepen om de Z.O. uit de baai te komen, zonder eerst bemerkt te worden; bij het passeeren van een vuurtoren werden ze ontdekt door de kruisers van A, die een achtervolging begonnen. Met het aanbreken van den dag opende A op grooten afstand het vuur op B1( doch trok weldra terug om koers te zetten op Toulon.

Het 3° eskader (B2) ondervond van Algiers komende zulk slecht weer, dat vaart verminderd moest worden; na vereeniging met Bl werd naar Toulon gestoomd en slag geleverd met A.

Frankrijk.

Volgens geruchten zullen de nieuwe slagschepen zeer groot worden. Men leidt dit af uit de vraag van den minister, of op de werf te Lorient schepen gebouwd kunnen worden van 190 M. lengte en 29 M. breed. De Eng. „Audacious" 24500 t. heeft een lengte van 169.3 M. bij een breedte van 27.1 M., de Amerikaansche „Wyoming" 27.700 t. 171.3 en 28.4. Wel hebbende Italiaansche „Duilio" en „Doria" bij 21.500 ton een lengte van 175.5 en een breedte van 28 M., maar hun vaart is 23 mijl. Zou de vraag dus een aanwijzing zijn, dat schepen met groote snelheid gebouwd zullen worden?

Sluiten