Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

912

kobte mededeelingen.

Japan.

Het ministerie heeft de kostenberekening van de marine in den Chineesch —Japanschen en den Russisch —Japanschen oorlog openbaar gemaakt.

De eerste oorlog duurde 283 dagen, de totale waterverplaatsing van de schepen, die er aan deelnamen (torpedovaartuigen inbegrepen) bedroeg 62.818 ton, de kosten per dag en per ton waren 2.744 frs.; de 2de oorlog duurde 614 dagen, de waterverplaatsing van de vloot was 283.196 ton, de kosten per dag en per ton gemiddeld 1.527 frs. De duurste maand was October 1904 toen de uitgaven stegen tot 8.91 frs.

Vereenigde Staten.

Het vlootstation op de Filipijnen zal van Cavite naar Olongapo worden overgebracht. Aan de versterking van Olongapo wordt sedert lang met kracht gewerkt.

De marinestaf-commissie onder voorzitterschap van admiraal Dewey acht voor het volgende jaar den bouw noodig van 4 slagschepen van het type „Pennsylvania" (31.000 ton), van 2 snelle pantserkruisers van ongeveer dezelfde grootte en van een aanzienlijk aantal kleinere schepen van verschillend type. De commissie wijst op het tekort aan torpedobooten en aan schepen voor de brandstofvoorziening.

12 October verzamelden zich 123 oorlogsschepen van de Atlantische vloot op de Hudson, waar president Taft en de secretaris van de marine de schepen bezichtigden.

Aan deze parade namen deel: 31 slagschepen, te zamen 478.500 ton; 4 pantserkruisers, te zamen 58.000 ton; 4 kl. kruisers met 15.663 ton, 20 schepen voor bijzondere diensten met 55373 ton, 6 schepen voor marinemilitie met 4581 ton, 8 schepen voor brandstofvoorziening met 88.385 ton, 24 gr. torp. booten 16.947 ton, 16 kl. torpedobooten 3029 ton en 10 onderzeebooten, te zamen 123 schepen met 720.486 ton waterverplaatsing.

Tezelfdertijd werd een parade gehouden over de vloot van den Pacific te San Francisco en van de Oostaziatische vloot (voorzooverre de schepen niet in China noodig waren) te Manilla. Aan deze laatste parade te Manilla namen deel: 3 kl. kruisers 14.763 ton, 2 monitors 8074 ton, 4 jagers 1680 ton, 3 schepen voor brandstofvoorziening 17.836, 3 schepen voor bijzondere diensten 7688 ton en 4 onderzeebooten, te zamen 19 schepen met 50.041 ton waterverplaatsing.

Literatuuropgave.

„La répartition des escadres".

„Yacht" 12 Oct. '12. (M.V.) „La défense du Pas de Calais et de la Manche".

„Yacht" 19 Oct. '12. (M.V.)

Sluiten