Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

917

kosten voor de overname commissie terugbetalen. De werf heeft deze aangelegenheid in dien zin geregeld.

De Engelschen hebben het dus opgegeven en benutten de gelegenheid om tenminste hun onkosten te dekken.

Van de Franschen hoort men, dat zij de Argentijnsche jagers geheel gaan verbouwen.

Chili.

De eerste van zes torpedojagers, in Engeland besteld, is te water gelaten. Het schip is gedoopt: „Tome", heeft een waterverplaatsing van 1850 ton, is uitgerust met Parsonsturbines en moet 31 mijl loopen.

Duitschland.

Alle groote Duitsche kruisers zijn in Hamburg gebouwd. Een uitzondering maakt hierop de „Ersatz-Kaiserin Augusta" die in Dantzig op stapel is gezet. De bouw vordert snel en binnen 3 maanden na de kiellegging is reeds 4 a BOOO ton materiaal verwerkt. Deze nieuwe slagkruiser krijgt kns. v. 38 cM., terwijl parsons-turbines het schip een snelheid moeten geven van 28 mijl.

Engeland.

Op de Engelsche staats- en particuliere werven wordt met koortsachtige haast aan oorlogsschepen gewerkt. Alles wordt in het werk gesteld om de opdrachten zoo vlug mogelijk af te leveren. De 20 torpedojagers werden reeds in het voorjaar besteld, (anders pas in het najaar), de contracten voor de 8 verkenningskruisers zijn al afgesloten en de kiel van de 4 groote schepen is bereids gelegd. In Portsmouth werd op de helling, waarvan de „Iron Duke" was afgeloopen, 9 dagen later reeds de kiel van een der laatstgenoemde schepen gelegd. Dit gebeurde vroeger altijd tusschen Januari en Maart.

Door de Admiraliteit zijn contracten gesloten voor den bouw van 8 gepantserde kruisers, begrepen in het program van dit jaar. Twee zullen er gebouwd worden bij Vickers te Barrowin-Furness en twee op de werf Beardmore te Dalmuir.

Men herinnert zich, dat Chürchill over deze kruisers sprekende, zei: Het zijn de kleinste, goedkoopste en vlugste door een verticaal pantser beschermde schepen, die ooit door de Engelsche marine zijn ontworpen.

Het depótschip voor torpedojagers „Woolwich" is te

G-lasgow van stapel geloopen.

De schepen, welke tot nu toe dezen dienst verrichtten, waren verouderde kruisers en vrachtschepen, ingericht om kleine reparaties uit te voeren en voor berging van reservekolen en machinekamerbehoeften.

De „N. a. M. Ree." van 2 Oct. j.1. geeft een interessante

Sluiten