Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

920

korte mededeelingen.

De torpedoboot „A. S. 29" is te Sestri Ponente te water gelaten. Lengte 42.5 M., breedte 4.6 M., diepgang 1.43 M. déplacement 130 ton, snelheid 30 mijl. Het vaartuig is bestemd voor de kustverdediging.

Oostenrijk-Hongarije.

Een kleine kruiser, type „Admiral Spaun" is den 28sten October j.1. te water gelaten. De waterverplaatsing is 3500 ton, het schip moet 27 mijl loopen en is bewapend met 7 kns. v. 10 cM.. 2 kns. v. 4.7 cM. en 2 lanceerinrichtingen.

De 4 kruisers van deze serie moeten in 1914 gereed zijn.

Portugal.

De Marinecommissie heeft besloten, dat in plaats van een kruiser, een depötschip voor onderzeebooten zal worden gebouwd. Naar men zegt, zal de artillerie voor de nieuwe schepen geleverd worden door Armstrong.

Rusland.

De vier slagkruisers, deel uitmakende van het program van het loopende jaar, zullen een waterverplaatsing hebben van 30000 ton en in Petersburg op stapel worden gezet, 2 op het eiland Galernio en de 2 andere op de Baltische werven. Zij worden bewapend met kns. v. 35.6 cM.

Vereenigde Staten. Daar in den laatsten tijd de weerstand der traliemasten

tegen treffers meermalen werd betwijfeld, heeft men een met 15° slagzij ingebouwden mast op de San Marco door eenige schepen doen beschieten, waarbij deze mast juist een buitengewonen weerstand toonde. Eerst na door dertien 30.5 cM. granaten getroffen te zijn, viel de mast omver.

Naar „N. a. M. Ree." meedeelt, schijnt de bouw van het Panamakanaal op de plannen voor nieuw aan te bouwen Amerikaansche oorlogsschepen ongeveer denzelfden invloed te hebben als het Suez kanaal 15 jaar geleden op de Engelsche slagschepen had.

De „Pennsylvania" krijgt een waterverplaatsing van 32000 tegenover 27500 ton van de slagschepen 1912, de lengte wordt 630' tegenover 575' van de schepen 1912. De breedte zal echter niet naar evenredigheid grooter worden in verband met de breedte der sluizen.

De bewapening zal bestaan uit kns. v. 14". Van de „Pennsylvania" zal de kiel niet gelegd worden vóór Mei 1913.

In Brooklijn worden sinds eenige maanden proeven genomen met gyroscopen op den torpedojager „Worden". Men zegt, dat men in marinekringen overtuigd is, met behulp van dit instrument de rolbewegingen te kunnen verhinderen. Op de

Sluiten