Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

922

KORTE MEDEDEELINGEN.

het Marinebestuur loonen en materialen veel duurder waren geworden. De eenige mogelijkheid om hierin verbetering te brengen was naar diens oordeel een vlootwet, waardoor den werven een perspectief van aanbouw zou geopend worden, en zij wisten, waarop te kunnen rekenen.

Het pantserschip, waarvan de kosten door particulieren zijn opgebracht, moet natuurlijk op een Zweedsche werf worden gebouwd.

Voor de gevers is het nu een onaangename verrassing, dat 3 Zweedsche werven een zoo hoog gemeenschappelijk aanbod voor den romp hebben gedaan, dat de bouw onmogelijk uit de bijeengebrachte gelden kan worden bekostigd.

De Regeering heeft daarom besloten, den bouw van den nieuwen pantserkruiser, op te dragen aan de staatswerf te Karlskrona.

Een nader bericht meldt, dat de particuliere werven hunne eischen hebben gematigd en de Regeering een dezer werven den bouw zal opdragen.

Literatuuropgaven.

„Protection contre les torpilles".

„Mon. d. 1. fl." 12 Oct. 1912 blz. 3. (M.V.) Portschritte in den britischen Schiffbaubetrieben". „Schiffb. XIV Jahrg." N°. 1, blz. 1 e. v. (M.V.)

„L'accroissement des tonnages".

„Le Yacht". 9 Nov. 1912 N°. 1809 blz. 705 en 706". (M.V.)

Das Schlachtschiff der Zukunft „Invulnerable" ".

„Mitt. Vol. XL." N°. XI blz. 1517 e. v. [M.V.) „Das 25000 t. Schwimmdock „Duke of Connaught" ". „Mitt. Vol. XL". N°. XI blz. 1550 e. v. (M.V.)

Organisatie.

Tweemaal 'sjaars zullen de directeuren der werven bijeenkomen in het Dept. van Marine. Alle vereenvoudigingen en verbeteringen, die op een werf mogelijk gebleken zijn, zullen worden besproken en ook op de andere werven worden ingevoerd.

Literatuur-opgave:

Naval Administration:

„I Distribution of admiralty business". .......

„II Memorandum by the flrst Lord on the dedistribution of admiralty bussiness."

„III Memorandum by the flrst Lord on revised financial procedure at the admiralty."

„Yourn. R. U. S. Inst." Oct. '12. (M. V.)

»

Sluiten