Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

927

„Verslag van de 4e Int. Luchtvaarttentoonstelling te Parijs". (De „Luchtv." v. 9 Nov. '1-2 en „Mon. de la Plotte" 9 Nov. '12. De „Luchtvaart" van 9 Nov. '12, geeft verder een artikel over de „Militaire voordeelen der Zeppelin-luchtschepen".

Meteorologie.

De gezagvoerder van'het Britsche s.s. „Harpagus" rapporteerde, dat hij bij het doorsnijden van den Golfstroom, geen golfstroomverzetting ondervond, 't geen had moeten blijken, daar de gelegenheid tot observeeren gunstig was. Dezelfde ontdekking was door hem gedaan in Sept. 1902 en 1903.

The hydrographic office te Washington teekent hierbij aan, dat de thermometer geen zekere aanwijzer is, dat men zich in den Golfstroom bevindt en dat de krachtigste stroom niet samen behoeft te gaan met de hoogste temperatuur.

De watertemperatuur wijst alleen op den tropischen oorsprong, en dit verschijnsel kan zoowel vergezeld gaan van stroom als van niet.

In het gerapporteerde geval kan de N.O.lijke stroomverzetting tijdelijk onderbroken zijn door een ongewoon krachtige zuidelijke strooming van het koudere water van den Labradorstroom, dat vanuit de diepte opwelde, („de Zee" No. 11, 1912.)

Literatuuropgave.

„Navigierung in den Orkanen des südlichen Stillen Ozeans" von Kapt. Leut. Crüssemann.

„M. Rundschau" Oct. '12, blz. 1393 e.v. (M.V.). „Het ijs in open zee".

'„Ned. Zeew." 1 Nov. '12, blz. 333 e.v. (M.V.).

Electriciteit en Draadlooze Telegrafie.

Instructie in seinen. Door de Board of Trade is eene aankondiging gedaan, dat vanwege de admiraliteit cursussen geopend zijn waar onderwijs wordt gegeven in seinen. Zij worden gehouden te Londen, Liverpool en Glasgow. Het onderwijs is kosteloos en de B. o. T. beveelt het ten zeerste aan dat een ieder, die in de gelegenheid is, er gebruik van maken zal.

(„De Zee".)

Marconi Telegraph Cy. Volgens „The Marconigraph" heeft de Marconi M«. de opdracht gekregen om 17 schepen van de Stoomvaart M«. „Nederland", 11 schepen van de Rotterdamsche Lloyd en 4 schepen van de Kon. West-Indische Mail te voorzien van inrichtingen voor draadlooze telegraphie, terwijl spoedig ook vijf schepen van de Koninklijke Paketvaart zullen worden ingericht voor draadlooze telegraphie. ' (nHbld.")

Vrouwelijke telegrafisten bij de draadlooze telegrafie.

Sluiten