Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

929

„Atmospharische Störungen in der drahtlosen Telegrahie". Prof. Dr. Mosler.

„Elektr. Zeitschr." 31 Oct. 1912, afl. 44. (K. I.).

„Voorschriften voor eerste hulp bij ongelukken door den electrischen stroom" door J. Leda, arts te Amsterdam.

„Het Reddingwezen". Eerste jaargang No. 12. Dec. '12. „Neue elektrische Apparate für Kriegsschiffe". „Mitt," No. XII (vol. XL.) 1912.

Handel, Scheepvaart, etc.

Cementschepen. Men denkt in Rusland er hard over om schepen van cement te gaan bouwen. Als voorbeeld dient een Fransch schip, dat te St. Rafaël gebouwd is. Aangezien aan cement en zand in Rusland geen gebrek is, zullen deze schepen vrij goedkoop zijn. Bovendien zijn dergelijke schepen brandvrij, hetgeen een bijzonder voordeel is, daar op de Wolga jaarlijks dikwijls schepen verbranden. Vooral eigenen deze schepen zich voor het vervoer van naphta.

Motorschepen. Van de vier groote motorschepen, die de Zweedsche reederij-maatschappij Nordstjörnan (JoHNSON-lijn) voor de vaart op la Plata bij Burmeister & Wain te Kopenhagen besteld heeft, zal de eerste, een schip van 6600 ton met 2000 P. S. reeds in December van dit jaar gereed zijn. De machines zijn dezelfde als die op de „Selandia" met eenige verbeteringen.

Het motorschip „Monte Penedo" van de Hamburg —Zuid Amerika-lijn op de HowALDTS-werf te Kiel gebodwd, heeft zijn eerste reis naar Brazilië volbracht. De SuLZER-motoren werkten gedurende den stormachtigen overtocht uitstekend; er werd gemiddeld 10 mijl behouden.

In 1913 zullen te Amsterdam nog zes motorschepen van de helling komen, waarvan een, de „Loudon", bestemd voor de K. P. M.

Droogdok voor Montreal. (Montreal, 1 November). Het nieuwe droogdok, gesleept door de Nederlandsche sleepbooten „Roode Zee" en Zwarte Zee", is heden behouden van Barrow alhier aangekomen.

(London, 2 November). Volgens een telegram uit Ottawa, hebben de sleepbooten een moeilijke reis gehad. Nabij de Azoren was slecht weer doorstaan. Vijfmaal was het groote dok losgebroken, en de sleepbooten hadden een moeilijk en gevaarlijk werk de trossen weer vast te maken. Meermalen moest olie worden gestort, om de hooge zee te kalmeeren. In de Golf van St. Lawrence werd weder een storm doorstaan, waarin andermaal de trossen braken, en alleen door verandering van den wind bleef het dok behouden.

M. 1912-1913. 60

Sluiten