Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSBEPALING DOOR MIDDEL VAN ENZ.

951

goede opvanginrichtingen voor D. T. overal een tijdsein kan ontvangen. Het zijn de volgende plaatsen.

M.T. Gr. waarop

Naam van de plaats. Land(streek). sein wordt

gegeven.

Parijs (Eiffeltoren) . . Frankrijk 0» middernacht

San' Fernando. . . . Brazilië 2»

Arlington Ver. Staten v. N.-A. 3U

Mogadiscio Ital. Somaliland 4U

Manilla Philippijnen 4U

Tombouctou .... Fransch Soedan 6»

Parijs Frankrijk 10»

Norddeich Duitschland 12" middag

San Fernando. . . . Brazilië 16»

Arlington Ver. Staten v. N.-A. 17°

Massowa Erythrea (Ital.) 18u

San Francisco. . . . Ver. Staten v. N.- A. 20u

Norddeich Duitschland 22"

De seinen zullen bestaan uit de volgende teekens (voorkomende op pag. 952), waarbij die van 57m03 tot 57m50« alleen als waarschuwing dienen en dus met de hand gegeven kunnen worden, terwijl de andere stopseinen zijn en automatisch moeten geschieden.

In verband met deze tijdseinen op volle uren Greenwich wensch ik er even op te wijzen, dat vrijwel alle beschaafde Staten thans den M. T. Gr. of een daarmede slechts volle uren verschillenden tijd hebben aangenomen (z.g. zönetijd.) Wij liggen er met onzen Amsterdamschen tijd geheel geïsoleerd tusschen, ons ook hiermede weer eens den bijnaam, de Ohineezen van Europa, ten volle waardig makend.

Een belangrijker zaak dan het ontvangen van tijdseinen is m.i. evenwel op oogenblikken, als alle andere plaatsbepalingmethodes falen, zooals bij dikken mist, toch met behulp der D. T. eenige gegevens omtrent de plaats van het schip te kunnen verkrijgen. .

Reeds in 1904 was door de Fransche firma, die de patenten Branly-Popp exploiteerde, patent genomen op een methode om den afstand tot lichtschepen, vuurtorens, e.a. te bepalen. Het gronddenkbeeld hiervan was op deze lichtschepen, enz. tegelijkertijd een draadloos- en een geluidsein te geven. Het aantal verloopen secunden tusschen het opnemen van het eerste en het tweede teeken geeft, vermenigvuldigd met de voortplantmgssnelheid der geluidsgolven, den afstand tot het gevende station. Hoort men tegelijkertijd twee stations dergelijke seinen geven,

Sluiten