Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1013

3 Augustus werd Ambon verlaten om de werkzaamheden ter Westkust van Nieuw Guinea te hervatten. 29 Augustus werd naar Ambon teruggekeerd en 30 d.a.v. in de baai geankerd.

Hr. Ms. „Van Qogh", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse J. J. H. Oommijs.

Hr. Ms. „Van Qogh" verliet 5 Augustus de Emmahaven en hervatte 7 Augustus de opname van de Banjak eilanden. 5 September werd naar Emmahaven teruggekeerd en van daar 9 September vertrokken naar Soerabaja, dat 15 September bereikt werd.

Nederlandsen Eskader.

September.

Het eskader bleef onder bevel van den Kapitein ter Zee G. L. Goedhart, wiens standaard gevoerd werd aan boord Hr. Ms. „De Ruyter" 21 September werden de torpedojagers „Wolf" en „Fret" aan het eskader onttrokken, terwijl deze vaartuigen 26 September tot een groep vereenigd werden onder bevel van een hoofdofficier, tevens commandant van Hr. Ms. „Fret".

Hr. Ms. „De Ruyter" oefende tot 12 September in de nabijheid van Tandjoeng Priok en vertrok dien datum in groepsverband met Hr. Ms. „Hertog Hendrik" via Soerabaja naar Makassar, waar 19 September gemeerd werd en waar tot 30 September de oefeningen voortgezet werden. Op laatstgenoemden datum werd naar Soerabaja gestoomd.

Hr. Ms. „Tromp" nam tot 11 September aan de oefeningen in de nabijheid van Tandjoengpriok deel en vertrok op dien datum naar Singapore, waar ter periodieke dokking van 1323 September verbleven werd. Na sluiting der rekeningen werd naar Makasser gestoomd waar 28 September het anker viel.

Gedurende het verblijf te Singapore werden op 13, 14 en 15 September vlag en geus halfstok geheschen, om deel te nemen aan de door het Engelsche gouvernement aangenomen teekenen van rouw ter gelegenheid van de begrafenis van Z. M. den Keizer van Japan.

Hr. Ms. „De Zeven Provinciën" vertrok 3 September van Tandjoengpriok naar Soerabaja en werd aldaar 7 d. a. v. in timmering genomen bij het Marine Etablissement. 6 September was de bemanning gedebarkeerd en vertrok 73 der equipage naar het Marinekampement te Malang.

Hr. Ms. „Hertog Hendrik" oefende tot 12 September in de nabijheid van Tandjoengpriok en vertrok op dien datum met Hr. Ms. „De Ruyter" via Soerabaja, waar van 14-16 September verbleven werd, naar Makasser, dat 19 d. a. v. bereikt werd en waar de oefeningen tot eind verslagmaand voortgezet werden.

Wat de oefeningen der 4 pantserschepen betreft, zij het

Sluiten