Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1014

korte mededeelingen.

volgende medegedeeld. 2 September werd op V.M., A.M. en E.W. door de 4 schepen gemanoeuvreerd. Op reis van Tandjoengpriok via Soerabaja naar Makasser, werd eveneens gemanoeuvreerd en een vuurleidingoefening gehouden tusschen „Hertog Hendrik" en „De Ruyter". Voor Makasser werd het eskaderverband tusschen deze schepen verbroken en daarna geoefend in groot-afstand seinen en in seinen met zoeklichten.

Hr. Ms. „De Ruyter" zette de halfjaarlijksche schietoefeningen voort bij Oedjoeng Krawang en benoorden Tanah Keke en hield ter reede Priok periodieke stoomproeven. Hr. Ms. „Tromp" hield van 3 — 6 September halfjaarlijksche schietoefeningen bij hoek Krawang, en beëindigde die voor de aan boord dienende kanonniers op 9 en 10 September.

Hr. Ms. „Hertog Hendrik" zette in de bocht van Krawang en bij Taka Patappa de halfjaarlijksche schietoefeningen voorten hield op 26 en 27 September stoomproeven, waarna 28 September in de baai van Paleh-leh geankerd werd.

Hr. Ms. „Wolf", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse G. Hoogenraad.

Na afloop der herstellingen werd 11 September op de trossen geproefstoomd en 14 d. a. v. door de equipage geëmbarkeerd. 16, 25 en 26 September werden schietoefeningen in het Oostgat gehouden, terwijl 19 en 24 September gestoomd werd om het nut van den voorwarmer te bepalen. 21 September werd het schip onttrokken aan het Nederlandsch eskader en 26 d. a. v. had de samenvoeging der jagers tot één groep plaats onder commando van een hoofdofficier tevens commandeerende officier Hr. Ms. „Fret".

Hr. Ms. „Fret", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse J. L. von Leschen.

Gedurende verslagmaand bleef Hr. Ms. „Fret" in herstelling bij het Marine Etablissement. 2 September werd door de equipage geëmbarkeerd, doch zooveel mogelijk werd slaapgelegenheid aan den wal beschikbaar gesteld. De munitiebergplaatsen werden dagelijks met ijs op temperatuur gehouden. 21 September werd het schip onttrokken aan het Nederlandsch eskader, terwijl 26 September de jagers tot een groep werden vereenigd onder bevel van den Kapitein-Luitenant ter zee J. A. Diemerkool, welke hoofdofficier met dien datum het bevel overnam over Hr. Ms. „Fret" van den Luitenant ter Zee le kl. J. L. von Leschen.

Schepen voor Algemeene diensten.

Hr. Ms. „Siboga", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse F. W. J. Groeneboom.

Tot het houden van oefeningen in het leggen van versperringen en het lichten van voor een conservatieproef verankerde, mijnen, werd op 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 en 16 September in het Janssensvaarwater vertoefd. Op 18, 20 — 30 September

Sluiten