Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1016

korte mededeelingen.

Schepen voor Hydrographische Opnemingen.

Hr. Ms. „Lombok", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse P. Kruijs.

21 Augustus werd Ambon verlaten en naar de Noordkust van Nieuw Guinea vertrokken, waar van 24 Augustus-20 September hydrografische werkzaamheden verricht werden. 22 September werd te Ambon teruggekeerd.

Hr. Ms. „Sumbawa", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse J. P. Muller, arriveerde 2 September te Tandjoengpriok en vertrok, na aldaar gedokt te zijn, 9 September naar Pontianak waar 12 September een aanvang gemaakt werd met de opname van den drempel van de kleine Kapoeas-rivier. Tot eind verslagmaand werden de werkzaamheden voortgezet.

Hr. Ms. „Borneo", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse J. J. de Vries.

7-September werd Ambon verlaten en naar de Westkust van Nieuw Guinea gestoomd, waar 8 d. a. v. de hydrografische werkzaamheden in de Macluergolf hervat werden.

Hr. Ms. „van Qogh", onder bevel van den Luitenant ter Zee le klasse J. J. H. Commijs.

Na aankomst te Soerabaja werd het schip gereed gemaakt om buiten dienst gesteld te worden, hetgeen 19 September plaats had.

Hr. Ms. „van Doorn", onder bevel van den Luttenant ter Zee le klasse J. J. H. Commijs.

Nadat het schip 19 September in dienst gesteld en de bemanning van Hr. Ms. „van Gogh" op dezen bodem was overgegaan, werd een aanvang gemaakt met het zeeklaar maken van het schip, hetgeen eind verslagmaand nog niet was afgeloopen.

Ingevolge telegrafische lastgeving, werd 23 September aan boord van de, onder bereik van den telegraaf zijnde schepen, vlag en geus halfstok geheschen ter gelegenheid van de begrafenis van den overleden Vice-admiraal A. H. Hoekwater.

Verrichtingen Scheepsmacht in de Caraïbische Zee.

Hr. Ms. „Zeeland", onder bevel van Kapitein ter Zee W. Houwing, vertrok 15 November van Curagao met bestemming naar Paramaribo. Gedurende de reis werden verschillende der voorgeschreven stoomproeven gehouden. Op den 19 November viel het anker op de Suriname rivier. Op den 5en December •werd de onthulling van een borstbeeld van wijlen den luitenant

Sluiten