Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1022

korte mededeelingen.

Het bericht vermeldt niet met welk kaliber vuurmond deze proef zal worden genomen.

Deze proefneming schijnt in verband te staan met het dubbele ongeluk aan boord van de „Jules Michelet", dat wel is waar wordt toegeschreven aan den terugslaanden vlam, die speciaal bij nitro-cellulose kruit kan verwacht worden, doch doordien de mogelijkheid niet schijnt uitgesloten te zijn dat ook de verhitte vuurmond — door een eenigszins lang doorgezet vuur en het daaruit volgende gevaar voor ontijdige ontsteking er toe heeft bij gedragen.

Bij het gebruik van hulzen, leveren deze oorzaken nagenoeg geen kans op ongelukken. Zij behooren dan ook tot de karakteristieke nadeelen der schroefsluiting.

De Mon. d. 1. fl. van 21 Dec. j.1. vermeldt, dat de hierboven genoemde proefneming, zonder eenig ongeval is afgeloopen.

In dit bericht wordt gesproken over 2 kanonnen van 14 cM. alsmede over de goede resultaten met het nieuwe wischtoestel met het oog op het warm worden van den vuurmond.

Italië.

De „Mon. d. 1. fl." van 30 Nov. maakt melding van een uit Spezzia ontvangen telegram naar aanleiding der artilleristische proeven, genomen aan boord van de „Dante Alighieri".

Nadat eenige proeven op het gebied van stabiliteit- en manoeuvreervaardigheid met den voorsten triple toren waren genomen, werden met elf der kanonnen 3 schoten met verminderde lading, 2 met de oorlogslading en 1 met een eenigszins vergroote lading gedaan, terwijl met de eerste soort lading de 3 kanonnen een keer tegelijk werden afgeschoten.

In alle opzichten werd aan de gestelde eischen voldaan, terwijl geen enkele beschadiging of minder goede werking voorkwam.

In antwoord op een interpellatie in het parlement naar aanleiding van de bestelling van pantserplaten in het buitenland, antwoordde de Minister van Marine dat in den vervolge dergelijke bestellingen bij de binnenlandsche industrie zouden geschieden, daar voor de Marine pantserplaten van het Fransche „Marrel" systeem, in Italië zelf zullen vervaardigd worden.

Vervolgens verklaarde de Minister, naar aanleiding van de geconstateerde minderwaardigheid van het Italiaansche kanon van 30.5 cM. ten opzichte van het Krdpp geschut van hetzelfde kaliber, dat op de nieuwere Super Dreadnoughts kanonnen van 14.2 inch (35.6 cM.) zullen worden geplaatst.

Japan.

In den vervolge zal al het zware geschut voor de vloot, te beginnen met dat van de „Migei" in Japan zelf gemaakt worden, hetzij op de particuliere werf te „Muroan" of op het arsenaal te „Kuré".

Sluiten