Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1028

korte mededeelingen.

„Eenheidsprojectielen" door den lsten Luit. der Veld-Artillerie A. D. Putman Cramer.

„Mavors" n°. 12 1912. (M.V.) „De Kogelbaan" doop Kapitein K. P. Oudendijk.

„Mavors" n°. 12 1912. (M.V.)

Zeevaartkunde.

Literatuuropgaven.

„Die internationale Zeitkonferenz zu Paris vom 15 bis 23 Oktober 1912."

„Ann. Hydr." Heft XII, 1912, blz. 649 e. v. (M.V.) „Quelques mots sur les compas."

„Yacht", 14 Dec '12, No. 1814, blz. 789 e. v. (M.V.)

Marinebegrootingen Buitenland.

Over de onkosten van verschillende marines bevat een Engelsch witboek het navolgende:

iyOl-02 1907 — Oö 191^-13

Engeland 619.6 mill. M. 625 mill. M. 901.5 mill. M.

Frankrijk 276 249.7 ■ 361.8

Rusland 187.5 177 353.6

Duitschland 190.6 284.5 452.2

Italië 98.2 113.2 171.3

Oostenrijk 36.4 54.3 116.8

Japan 89.7 147.4 189.2

Vereenigde Staten 320.2 425.2 530.8

Argentinië.

Het budget voor 1912 bedraagt 29 mill. piaster (145 mill. francs) waarvan 125 mill. bestemd om de gewone uitgaven en 20 mill. voor buitengewone, waaronder versterking van het personeel met 2000 man, voltooiing van de pantserschepen „Moreno" en „Rivadavia", en voor de bewapening van de nieuwe jagers.

Duitschland.

Marine état 1913:

De voortdurende uitgaven bedragen 197.209.263 M. (16.106.105 M. meer).

Uitgaven ineens bedragen 228.747.751 M. (21.514.286 M. meer). Buitengewone uitgaven bedragen 51.250.000 M. (31.420.000 M. minder).

Rusland.

De gewone en buitengewone uitgaven voor 1913 bedragen

Sluiten