Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1035

De lengte tusschen de loodlijnen bedraagt 40 M., de grootste breedte 7.5 M., de diepgang 2.5 M., de waterverplaatsing 250 ton.

De snelheid moet 15 mijl bedragen, de bewapening bestaat uit twee 8 cM. machinekanonnen.

Literatuuropgave.

„Le sous-marin mouilleur de mines".

„Mon. d. 1. fl." 4 Jan. '12. (M.V.).

Strategie en Tactiek.

„The Naval and Military Record" geeft het volgende lijstje van de dreadnoughts, welke op het oogenblik in de verschillende marines gereed zijn:

slagschepen. kruisers. totaal.

Engeland 15 5 20

Duitschland 10 3 13

Vereenigde Staten 6 0 6

Frankrijk 0 0 0

Japan 2 0 2

Italië 0 0 0

Oostenrijk 0 0 0

Brazilië 2 0 2

Canada.

In 't Lagerhuis verklaarde de eerste Minister den 5den Dec, dat aan het Parlement een wetsvoorstel was ingediend om 7.000.000£ te bestemmen voor den aanbouw van drie van de grootste en sterkste schepen.

Deze schepen worden ter beschikking gesteld van de Engelsche Regeering ter verdediging van de belangen van het Britsche rijk en door deze onderhouden.

Wanneer in de toekomst Canada een eigen marine mocht oprichten, dan zullen deze schepen van de Engelsche Regeering terug verzocht worden en worden ze dan door Canada onderhouden.

Omdat de werven in Canada niet in staat zijn „Dreadnoughts" te bouwen, worden de genoemde schepen in Engeland gebouwd; daar het echter in het belang van het rijk is, dat niet alle werven in één land geconcentreerd worden, zal Engeland in Canada kleine kruisers en hulpschepen doen bouwen.

Duitschland.

In verband met de versterkingen aan den Onder-Weser en op Helgoland, worden de 3de en 5de matrozenartillerieafdeelingen met één compagnie versterkt; hierdoor bestaat thans de matrozenartillerie uit 5 afd. (een voor de Oostzee, 4 voor de Noordzee) met 20 compagnieën.

Sluiten