Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1041

gestationneerd zou zijn, hierbij grooten steun zal geven. Aan de oostzijde zou het kanaal beschermd moeten worden van uit steunpunten in de Golf van Mexico, waarbij Guantanamo op Cuba in de eerste plaats in aanmerking komt. Key-West zou steunpunt voor torpedovaartuigen en kleine kruisers worden, terwijl Charleston voor herstellingen van torpedovaaruigen en voor aanbouw geschikt is.

De Reserve-vloot van den Atlantischen Oceaan zou zich te Philadelphia moeten bevinden, terwijl de werven te New-York en Norfolk goede diensten zullen bewijzen.

Een groot station voor D. T. bezuiden Culebra moet de verbinding tusschen alle deelen der vloot en Washington verzekeren.

De Panama-kanaal Commissie zal de noodige kolenschepen bouwen, welke ook voor de Marine te gebruiken zijn.

Volgens het rapport van den „Paymaster General" over het flnantieele jaar 1912 (1 Juli 1911 -30 Juni 1912) hebben de uitgaven voor de Marine bedragen 666.245.061 frs., waarvan 124.652.453 frs. voor nieuwen aanbouw en 170.879.962 frs. voor bewapening.

Aan steenkolen is dat jaar verbruikt 729.903 ton van den gemiddelden prijs van 13 frs. 50 per ton, een totaal van 14.857.715 frs. terwijl aan vloeibare brandstof verbruikt is 14.146.714 gallon voor den prijs van 1.701.935 frs.

Zweden.

Het voornemen bestaat de marinewerf te K.arlskrona uit te breiden. Het benoodigde terrein zal waarschijnlijk kosteloos door de stad worden afgestaan.

Literatuuropgave.

„Die französischen Plottenmanöver im Norden '12". „Mitt." XII, '12 (M.V.)

„Die französischen Plottenmanöver vorr 5 bis Nov. '12".

„Mar. Rund.", Dec. '12 (M.V.). „La concentration Méditerranéenne".

„Mon. d. 1. fl.", 30 Nov. '12 (M.V.).

„Die japanischen Torpedobootunternehmungen im Kriege gegen Rusland"; Erfolge und Lehren.

„Mar. Rund.", Dec. '12 (M.V.). „Die Tatigkeit der italienischen Marine in italienischen —Türkischen Kriege 1911-'12".

„Mar. Rund.", Dec. '12 (M.V.) „Der Balkankrieg, Kriegsereignisse zur See".

„Mar. Rund.", Dec. '12 (M.V.). „La guerre des Balkans".

„Yacht", 7 Dec. '12 (M.V.).

Sluiten