Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1042

korte mededeelingen.

„Some environmental factors in relation to disease".

„Journ. R. U. S. Inst.", Dec. '12 (M.V.). „Memorandum on naval defence requirements".

„Prepared by the admiralty for the Government of Canada"

„Journ. R. U. S. Inst.", Dec. '12 (M.V.) „L'augmentation du programme Naval".

„Yacht", 7 Dec. '12 (M.V.). „Leger en Vloot bij de verdediging van Ned. Indiö".

„Ind. M. T.", Nov. '12 (M.V.). „Militaire1 oefeningen en bedrijfsleiding".

„Mil. Speet.", Dec. '12 (M.V.). „Deux opinions sur la concentration Méditerranéenne".

„Mon. d. 1. fl.", 21 Dec. '12 (M.V.). „La Marine en 1912".

„Mon. d. 1. fl." 28 Dec. '12 (M.V.). „TJn problème de guerre. Le Blocus d'une force navale ennemie"

„Yacht", 28 Dec. '12 (M.V.).

Transmission d'ordres dans les combats Sur mer de la guerre „russo-japonaise".

„Intern. Rev.", Jan. '13 (M.V.). „Etudes d'histoire maritime".

Mon. d. 1. fl." 11 Jan. '13 (M.V.).

Onderzeevaart.

Engeland.

Bij Vickers is de E3 van stapel geloopen.

De 36 klasse kruiser „Pactolus", die ingericht is als depótschip voor onderzeebooten is te Lamlash gestationneerd.

Zij is toegevoegd aan de onderzeebooten A10, An en A12.

Te Chatham is de E3 van stapel geloopen.

De onderzeebooten type F zullen machines krijgen van 2000 P.K., deze booten zullen een bovenwatersnelheid van 20 mijl en een onderwatersnelheid van 12 mijl moeten bereiken.

Frankrijk.

De onderzeeboot „Euler", die 12 October van stapel is geloopen, is aan den dienst onttrokken doordat zij groote averij heeft opgeloopen. Ter vermijding van een aanvaring bij het met dik weer binnenloopen van de haven van Cherbourg is zij tegen de kade geloopen, waardoor de boeg ingedrukt werdzij kon in zinkenden toestand het dok bereiken.

Italië.

Er worden plannen gemaakt tot den aanbouw van onderzeebooten van 1000 ton.

Sluiten