Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1044

korte mededeelingen.

Duitschland.

Naar men zegt heeft de nieuwe kruiser „Strassburg" bij den overtocht van Dantzig naar Kiel op onrustbarende wijze

geslingerd. Men zal de oppervlakte der kim kielen vergrooten. Van de „Breslau", „Magdeburg" en „Stralsund" van hetzelfde type zijn dergelijke klachten nog niet vernomen, maar men mag wel aannemen, dat deze schepen dezelfde eigenschappen zullen vertoonen.

De „Strassburg" heeft in Wilhelmshafen de bemanning gekregen van de „Berlin", een kruiser van 3550 ton, die nu ontwapend wordt. Deze schepen worden als onvoldoende zeewaardig beschouwd, omdat zij bij eenigszins krachtigen wind al gauw van hun vaart verliezen. Er is sprake van, hen door een nieuw type te vervangen.

Het reeds sinds lang bestaande plan voor den bouw van een „Ersatz-Hohenzollern" zal in het volgend jaar tot uitvoering komen. Het schip moet begin 1915 gereed komen en naar men zegt, zal het op een Hamburger werf gebouwd worden.

De slagkruiser „Kaiserin Augusta", die bij Schichau op stapel is gezet, moet 20 mijl loopen. De bewapening zal bestaan uit 8 kns. v. 38 cM. paarsgewijs in 4 axiale torens, waarvan nos. 2 en 3, evenals op het Amerikaansche type „Michigan", resp. over 1 en 4 heen vuren.

Engeland.

Het slagsch'p „King George V", het eerste van een verbeterd „Orion"-type, is zijn proeftochten begonnen met een tocht met 18 mijls vaart tegen hooge zee in, en met het schieten met de zware artillerie.

Niettegenstaande het slechte weer zijn deze proeven naar wensch geslaagd.

De lengte van de „Iron Duke"-klasse schepen zal 580' tusschen de loodlijnen zijn, dat is 35' meer dan van de „Orion"klasse. De lengte van de „Dreadnought" tusschen de loodlijnen is 490', zoodat in 6 jaar tijds eeen vermeerdering van 90' valt te constateeren, terwijl de breedte in den zelfden tijd met 8' is vergroot.

De nieuwe schepen krijgen verder kns v. 6", inplaats van de 4" van vorige schepen, terwijl deze kns. achter pantser kunnen worden opgesteld.

Behalve het gordelpantser, komt hier nog een 2e gordel boven over het grootste gedeelte der lengte van het schip.

De zware artillerie zal bestaan uit kns. v. 13".5.

De schepen worden uitgerust met Parsons turbines voor 4 schroeven, met 33000 P.K., terwijl een snelheid verwacht wordt van minstens 21 mijl.

Sluiten