Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1045

Van de 20 torpedojagers van het program 1911--'12, de „Acasta"-klasse geeft de „Engineer" van 8 Nov. eenige interessante bijzonderheden.

Deplacement 935 ton, 24500 P.K., 31-32 mijl. Lengte 257-260', breedte 26'.5-27', diepgang 8'-8'.3. Bewapening 3 kns. v. 4" en 2 torpedolanceerinrichtingen, bemanning: 100 koppen. Waterpijpketels en vloeibare brandstof. Eenige hebben 2 schroeven, andere 3.

Door de Engelsche vloot zijn kort geleden interessante proeven genomen, die ten doel hadden, de minst opvallende kleur voor torpedobooten bij nachtelijke aanvallen en belichting met zoeklichten, vast te stellen. Hiertoe werden booten gebezigd, die groenachtig, zwart, grijs of wit waren geschilderd.

Men liet nu boot voor boot onder dezelfde omstandigheden slagschepen aanvallen, waarbij steeds de zoeklichten der schepen gebruikt werden. Daarbij bleek, geheel verschillend van den uitslag der proeven bij andere marines, dat de wit geschilderde booten, die dus de kleur van den lichtkegel het meest nabij komen, het minst duidelijk te verkennen waren, terwijl bijv.de groene booten betrekkelijk scherp tegen deze lichtkegel afstaken.

Het is dus te verwachten, dat de Engelschen, te beginnen met de torpedobooten in de Middellandsche zee, deze vaartuigen wit zullen schilderen. Tot nu toe zijn ze evenals in Duitschland zwart geschilderd en alleen in de tropen hebben de Engelschen andere kleuren gebruikt.

Daar de staatswerven de schepen precies op tijd afleveren, echter de particuliere werven den bouwtermijn altijd overschrijden, zijn de laatste bedreigd, dat men de staatswerven jaarlijks in plaats van twee in het vervolg drie groote schepen zal laten bouwen.

Den 24sten October is te Devonport de kiel gelegd voor den 34stBn Dreadnought, een schip van 28000 ton waterverplaatsing.

Het slagschip „Centurion" heeft op den 24-uursproef in den nacht van den 10dsn December j.1. een onbekend stoomschip aangevaren en in tweeën gesneden, met een vaart van meer dan 19 mijl. Het schip zonk in eenige oogenblikken. De „Centurion" bleef bijna twee uur op de plaats van het ongeval, de zee met de zoeklichten afzoekende, echter zonder iets te vinden. Hoewel aan boord van het slagschip geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren, heeft het zware averij beloopen. Aan S.B. vooruit is de huid ingedeukt en gescheurd, zelfs de voorsteven is een weinig naar bakboord verzet, hoewel dit stalen smeedstuk 25 a 36 cM. dik is. Alle schade is echter boven de waterlijn. Een der lantaarns van het stoomschip is aan boord van het oorlogschip teruggevonden.

De „Centurion" zal minstens 4 maanden noodig hebben om de beloopen schade te herstellen.

Sluiten