Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1062

korte mededeelingen.

Werf v/h. Rijkee & Co., te Rotterdam, 3 stoomschepen met 5400 ton.

Rotterd. Droogdok-Maatschappij, te Rotterdam, 10 stoomschepen met 35,000 ton.

Kon. Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen, 3 stoomschepen met 25,000 ton.

A. Vuyk & Zonen, te Capelle a/d. IJssel, 4 stoomschepen en 2 lichters met 8400 ton.

Geb. Pot, te Bolnes, 3 stoomschepen en 1 motortankschip met 2200 ton.

Scheepswerf v/h Jan Smit Czn., te Alblasserdam 3 stoomschepen met 5500 ton.

Werf „De Noord" te Alblasserdam, 1 stoomschip met 300 ton.

Werf „De Merwede", te Hardinxveld, 3 stoomschepen met 1900 ton.

J. Meyer & Co.'s Scheepsb. Maatsch. te Zaltbommel, 1 stoomschip met 800 ton.

G. J. v. d. Werpp, te Hoogezand, 1 schoener met 150 ton.

M. J. Smit & Zn., te Hoogezand, 1 motorschoener met 260 ton.

Geb. G. & H. Bodewes, te Martenshoek, 2 schoeners met 250 ton- („Alg. Hlbd.")

Scheepvaart en Reederij in 1912.

Met welgevallen zal door de reederij in 't algemeen op het afgeloopen jaar worden teruggezien, want niettegenstaande handel en verkeer nogal eens door werkstakingen werden belemmerd en oorlogen den politieken horizon hebben verduisterd, behoort 1912 voor 't scheepvaartbedrijf tot een der merkwaardigste jaren van den lateren tijd. In ons overzicht van het vorig jaar gewaagden wij reeds dat de vooruitzichten voor de nu achter ons liggende periode van dien aard waren dat met vertrouwen de toekomst kon worden tegemoet gezien, maar dat de vrachtcijfers een dergelijke vlucht zouden nemen, had men, zelfs toegerust met eene groote dosis optimisme, niet kunnen verwachten. Niet alleen, dat onze geregelde stoomvaartlijnen van deze omstandigheden konden profiteeren en zich krachtdadig konden ontwikkelen, maar ook, en wel in de eerste plaats, voor de algemeene vrachtvaart was deze gunstige keer der zaken zeer heilzaam. Bij een flink loonend emplooi toch keert het vertrouwen in het'scheepvaartbedrijf terug en ongetwijfeld zal eene periode zooals het afgeloopen jaar, er toe bijdragen om dat vertrouwen weder te bevestigen tot verderen en grooteren bloei van onze reederijen.

Zooals wij reeds zeiden, namen de vrachten een buitengewone vlucht. Vooral de vrachtenmarkt van de Oostzee en Witte Zee-havens kenmerkte zich door een bijzonder tendentieus karakter. Wel had men voor e. o. w. eenige verbetering verwacht bij vorige jaren, waarin van de lagere golfhavens flP/a a f 13 werd bedongen, maar spoedig bleek dat reeders hunne eischen eindelijk eens hooger konden stellen en werd bij opening

Sluiten