Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1067

Holland-Gulf Stoomvaart-Maatschappij en de s.s. „Jenny (1809 tons) en „Harald" (1802 tons) van A. C. Lensen te Terneuzen.

Besteld werden het s.s. „Texel" (3240 tons) voor de Stoomvaart-Maatschappij „Triton" en de motorboot „Zeearend" (450 tons) door Vermeer & Van den Arend.

In 1912 kwamen in het geheel in de vaart 44 stoom- en motorschepen, metende 142,871 tonnen, terwijl uit de vaart geraakten 21 schepen, metende 46,164 tonnen, zoodat de vermeerdering bedraagt 23 schepen en 96,707 tonnen.

In vorige jaren was de vermeerdering:

Jaar: Schepen: Bruto tonnenmaat:

1911 3 35,305

1910 17 56,693

1909 28 97,611

1908 14. 79,274

1907 7 45,261

1906 5 33,979

1905 2 8,443

1904 8 20,840

1903 9 25,376

1902 10 60,782

1901 10 34,512

1900 22 69,869

1899 15 30,890

Thans zijn nog in aanbouw 56 stoom- en motorschepen metende 300,025 tonnen tegen 42 schepen met 214,400 ton in 't vorig jaar, waarvan 37 schepen, metende 146,185 tonnen, op Nederlandsche werven gebouwd worden, tegen 29 schepen met 100,500 ton in 1911. („Alg. Hdbl.").

Drijvend droogdok voor Soerabaja.

Betreffende den tocht naar Oost-Indië van dit dok, zijn wrj in staat het volgende mede te deelen.

Voor rekening van de te Amsterdam gevestigde „DroogdokMaatschappij Soerabaja" is, bij de fa. William Hamilton & Co Ltd te Port-Glasgow, een stalen drijvend droogdok gebouwd met eene lengte van 350 Eng. vt, .

Dit dok is den 6en Juli 1912, gesleept door de sleepboot Thames" van de Internationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam, van Greenock vertrokken en den 19en November d. a. v. in goeden staat te Soerabaja aangekomen. ^

In het dok is meegevoerd een drijvende kraan, lang 3*2.40M. en wijd 11.7 M., waarvan het bovendeel gedemonteerd was, en die vooraf, onder ongunstige omstandigheden van winden zee, door de Internationale Sleepdienst Maatschappij van IJmuiden naar Greenock was gesleept, alwaar deze kraan m het droogdok werd opgenomen en, op zeer zorgvuldige wnze, onwrikbaar in het dok werd bevestigd.

Met het oog op de langdurige reis en de te verwachten

Sluiten