Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1084

MEDEDEELINGEN VANWEGE HET DEPARTEMENT VAN MARINE.

Rangen: Namen: Van: Op: MetLuit, t. z. le kl. A. Quispel de Ruijter. . . de Zev. Prov. . 16 Nov

Adj.-administr. E. Pothoven. . . . de Zev. Prov. . Koetei

Adelborst le kl. C. H. Brouwer ... uit Nederland, de Zev. Prov. 17 " id. A. E. G. Post

Uiterweer .... id. id

id. W. Prins id. fö'.

id. J. P. Wesseling . . id. H. Hendrik . .

id. R. Verdonck .... id. de Ruijter. . .

id. J. Hannik id. Tromp

id. H. J. Bueninck . . id. id.

Luit. t. z. 2e kl. L. W. C. Kooman Assahan .... Kon d Nederl 18 "

Off.v.adm.2ekl.S. N. v. d. Berg. . Koetei op dó. ontheven

administratieven dienst en

Adj.-administr. D. Posthoven. . . . Koetei Koetei (op d°:

y ., „ ,, ■ belast m/d. administr. dienst) ,,

Luit. t. z. 2e kl. H. Nieuwenhuis. . Kon. d. Nederl. opd° gerepatr 19 Adelborst le kl. L. G. L. v. d. Kun . H. Hendrik . . de Ruijter ... 22 "

id. C. A. Lens id. id

OfT.v.adm. lekl. K. v. d. Heiden ... id. H. Hendrik (op

(d°. ontheven van den admi-

. ,. , . nistratieven dienst) 27 ,,

Adj.-administr. P. Rijnders . . . . H. Hendrik. . H. Hendrik (op

d°. belast met den admini-

stratieven dienst)

Kapt.-luit. t. z. H. G. Surie .... de Zev. Prov. op d°. ontheven

van den dienst van len officier

7 ., . . en gerepatrieerd 28

Luit. t. z. le kl, G. J. te Winkel. . de Zev. Prov. . de Zev. Prov.

(op d°. belast met den dienst van len officier) .......

Sluiten