Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TELEGRAFIE TE AMSTERDAM.

1115

voor het laden der transportabele batterijen van oefeningstations en eventueel buiten dienst zijnde schepen.

De leidingen der batterij gaan goed geïsoleerd door den wand tusschen accumulatorenkamer en machinekamer en worden daar bevestigd op den dubbelen cellen-schakelaar op het schakelbord (zie PI. S. De monteur heeft er juist de hand aan).

Op dit schakelbord komt ook de leiding van de laaddynamo der batterij. Deze dynamo, de rechtsche der op de plaat zichtbare machines, is gekoppeld aan een asynchroon-draaistroommotor van 13P.K. en 1450 omwentelingen met aanloopweerstand en kortsluitanker. De dynamo is van het nevensluittype met hulppolen, de spanning met een veldweerstand (het handwieltje op het schakelbord) te regelen van 110 tot 165 Volt, terwijl een bijzondere schakeling te maken is, waardoor spanningen tot 3 Volt te krijgen zijn, als het noodig mocht blijken enkele cellen alleen te laden.

Eet geheel is van de fabriek van W. Smit en Co. te Slikkerveer en opgesteld, zooals op de plaat te zien is, op een betonblok, waarin de bevestigingsbouten gezonken en gecementeerd zijn.

■ Op het schakelbord pikt een minimaal uitschakelaar (rechts onderaan) den laadstroom uit, als deze onder de 10 Amp. komt, aldus een teruggeven van stroom door de batterij aan de dynamo verhoedend.

De Voltmeter (middelste meter) kan door een omschakelaartjo gezet worden in 3 standen, n.1. aanwijzend: de ontlaadspanning der batterij, de laadspanning of de dynamospanning. Van de Amp. meters geeft de linksche den stroom aan, dien de batterij geeft of neemt, de rechtsche den dynamostroom.

De draaistroommotor is aangesloten op het schakelbord van den transformator van den Torpedodienst en ook op dit bord verzekerd.

De tweede machine is de gelijkstroom-wisselstroomtransformator en vervaardigd door de A.E.G. De 2 polige nevensluitmotor met hulppolen is berekend voor 6 P.K. en doet normaal 1500 omwentelingen. Dit aantal kan echter geregeld worden tusschen 1150 en 2200. De aanloop weerstand met minimaalautomaat in de magneetleiding zit met een uitschakelaar vlak bij de machine. De wisselstroomdynamo is van het type met draaiend ijzer en vaststaande magneten en anker en levert bij 1500 omwentelingen een wisselstroom van 500 perioden.

Do opstelling van deze machine is gelijk aan die van de vorige. Het geraamte van beide machines, alsmede de buitenbekleeding der gepantserde leidingkabels zijn geaard, door hen te verbinden aan een door den vloer in het grondwater gedreven gaspijp. Op deze aardverbinding is tevens aangesloten de op de wisselstroomleiding geplaatste hoogspanningszekering.

Het naast het schakelbord zichtbare bordje met zekeringen is van de verlichting, die ook wordt geleverd door de accumulatorenbatterij. Zij takt. dus van het schakelbord af (links onder). De geheele 'verlichting is verdeeld in 4 groepen, elk op één

Sluiten