Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TELEGRAFIE TE AMSTERDAM.

1117

van daar verder geleid over een stokrelais met lampje, de primaire wurgspoel en den induktor (boven elkaar links van het schakelbord) en den morsesleutel op de seintafel. Een omschakelaartje op het schakelbord stelt ons in staat Volt- of frequentiemeter op den wisselstroom te zetten. Deze beide laatste meters zijn midden op het bord aangebracht.

De magneetleidingen van motor en dynamo takken in de machinekamer af, loopen rond de magneten, door een dubbelpoligen kabel naar de seinkamer en daar naar de twee veldreguleerweerstanden onder naast het schakelbord. Links zit die van den motor, de snelheids- en frequentieregelaar dus, rechts die van de dynamo, de spannings- en energieregelaar van den wisselstroom. Voor dit laatste dient ook nog een dubbele schuifweerstand op de seintafel aangebracht naast den morsesleutel. De schakeling dezer beide weerstanden is als aangegeven in fig. II.

Fig. II.

De regelweerstand aan den wand (r) en de schuifweerstand (s) zijn in serie tusschen de -j- en - leiding geplaatst. De veldmagneet (m) van de dynamo is geschakeld tusschen de eene leiding en het schuifcontact (g). Door verschuiven van dit contact naar onderen, kan de magneetstroom tot op nul toe geregeld worden, hetgeen niet het geval is, als men de veldreguleerweerstanden in serie met de magneten zet. Hierbij kan het toch bij gebruik van fluitvonken voorkomen, dat, als er voor zwak geven slechts enkele vonken in serie staan, de energie niet klein genoeg gemaakt kan worden voor een zuiveren toon.

In gewone omstandigheden staat de regelweerstand geheel in (dus stand a in flg. II), de regeling van de energie geschiedt dan uitsluitend met den schuifweerstand. Is men ter vermeerdering van energie met het schuifcontact aan het boveneinde van den schuifweerstand aangekomen, dan gaat men verder in het

M. 1912-1913. 72

Sluiten