Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1138

RAPPORT OMTRENT HET BEZOEK AAN HET

van de hooge onkostenpercentages is dit, dat particulieren, die vroeger op het Etablissement repareerden en daardoor waarschijnlijk de productieverhouding gunstiger maakten (ik vestig nogmaals de aandacht op het feit, dat hier eene inrichting behandeld wordt, die alleen met het oog op defensie is uitgerust), daardoor wegbleven.

Wat nu betreft de eigenlijke bedrijtsadfmmstr&He, zooals die op het Etablissement wordt gevoerd, komt het mij voor, dat deze zoo in onderdeden gedetailleerd is, dat ze daardoor een bron wordt voor vele onnauwkeurigheden bij de verstrekking van de gegevens, waarop de geheele boekhouding rust en aanleiding geeft, dat het eigenlijke bedrijf er onder lijdt.

Ten eerste toch worden de werkzaamheden op het Etablissement ondergebracht in 9 rubrieken, A tot I, onderverdeeld in 78 ordernummers (volgens het hierbij beleefdelijk ter inzage aangeboden order-nummerboek en specificatie-order No. 1) en order No. 1 weder in 11 rubrieken met 933 nummers.

Ten tweede wordt iedere kostprijsberekening gedetailleerd als volgt:

Werkzaamheden in verband met averij, waaronder dokken. Herstelling hoofd werktuigen,

„ hulpwerktuigen,

„ pijpleiding,

„ ketelruim,

„ diversen.

Het verleenen van adsistentie voor het schoonmaken van scheepsvlak en machinekamers. Herstelling betimmering, „ romp, „ dekken. Navigatie.

Aanmaak losse en vaste goederen. Herstelling „ „ „ „ Het vertinnen van ketels.

Aanmaak inventarisgoederen ) gesplitst in diverse onderHerstelling „ ) deelen en details. Voor de plaats gehad hebbende reparatie aan Hr. Ms. „Noord-Brabant" waren dit in totaal 83 rubrieken, iedere rubriek vertegenwoordigd op een loon- en een ruateriaalstaat.

Het gevolg van deze minutieuse onderverdeeling (voor ieder die eenig begrip heeft van den gang van zaken in een technisch bedrijf duidelijk) is echter, dat in de eerste plaats de kans, dat een bepaalde werkzaamheid van de eene post verdwaald raakt naar een andere, al heel groot is, en ten tweede, dat, ter behoorlijke indeeling der verschillende werkzaamheden op hun eigen rubriek, van het technisch toezicht hebbend personeel een zoodanige hoeveelheid tijd wordt geroofd dat het eigenlijke toezicht, waar bij slot van rekening in een bedrijf alles om draait, daarvan zeer belangrijke schade ondervindt. Dit geldt echter niet, alleen voor het dadelijk toezicht hebbend personeel,

Sluiten