Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN OORLOG OM TRIPOLL.

1163

Entente Cordiale.

Triplo-entente.

Terugdringing van Frankrijk in Soedan.

Fransche verovering in CentraalAfrika.

Engelsche expeditie in Egypte ondei

Kitchener.

Mahdisten

totaal verslagen in

Pas

ijodadag

Sinds 8 April 1904 beslaat dan ook de „Entente Cordiale" tusschen Engeland en Frankrijk, welke geleid heeft tot de rinle entenS tusschen deze landen en Rusland, welke nog het evSwicht in de politiek van Europa tegenover de triple-alhantie

10 S%f teSringing van Frankrijk in Soedan is van te groote historische en po «eke beteekenis, om niet even daarbij stil te staan FrLkrX was er n.1. in geslaagd eene verbinding tot stand te brengen tusschen Algerië en zijne bezittingen m Senegambie aan de kust van Guinea en de Fransche Kongo. In 189werden de Fransche vestigingen aan de kust van Guinea, o. a Porto novo geplunderd door onderdanen van den koning va SahoméT Eene Fransche militaire expeditie tuchtigde den negerkoning en nam zijn land in bezit Soedan

door tof1 T mboeE en bézetten deze plaats, de Noordelijkste aan den Niger; van daar uit werd verbinding verkregen met f' T«wadmeer gelegen in het hart van den Soedan.

nrfm ^er'stiooingebied van de Oebangi in bezit te nemen werd het mee^ ooT'vande Fransche Kongo uit bereikt. Dit Ihied grensde Oostwaarts aan het stroomgebied van den Ng.

Het8plan ontstond nu, om verbinding te zoeken met Obok, eene Fransche kolonie aan de Roode Zee.

CG1 Commandant Marchand voerde ditr plan en tio uit Oebangi door het stroomgebied van den Bahi-el-Ghasal naai aen Witten Nul waar hij in Juli 1898 Fasjoda bezette

T^ntuZhen waren de Engelschen na de mislukte expeditie

vinriën De Mahdi was in 1885 gestorven, "donder zifn opvolger, die zijn zetel bad te Ojjgerman aan den Niil tegenover Khartoem, werd het iijk gesplitst in vei schillende deelen, maar de Mahdisten bleven meester van den

g6heDe^™gtSlie°nP dSigeï 2der Kitchener, den Sirdar of oppe?bevS!be?envan het m^**^^;™^

in Fasjoda, dat aoor mAitoMAiNu

^Fa^tdaf iïfene bladzijde in de geschiedenis, welke

Sluiten