Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1219

October een tocht gemaakt werd naar Bawean. Door bovengenoemde booten en door de booten „Scylla" en „Python" werden meermalen afzonderlijke tochten gemaakt, tot het doen van controleschoten, tot het houden van schietoefeningen bij Sembilangan en ter reede Soerabaja, tot het overbrengen van de mail naar het eskader en tot beteugeling van mogelijke zeerooverij. Het bevel over den torpedodienst ging 26 September over van den Kapitein-Luitenant ter Zee J. A. Diemer Kool op den Luitenant ter Zee le klasse J. L. von Leschen.

Hr. Ms. „Wachtschip". De Wachtschipsdienst ter reede Soerabaja bleef gedurende verslagmaand opgedragen aan Hr. Ms. „Koning der Nederlanden" onder bevel van den KapiteinLuitenant ter Zee W. H. von Leschen.

Schepen voor Hydrographische Opnemingen.

Hr. Ms. „Sumbawa", Luitenant ter Zee le klasse J. P. Muller.

Deze bodem verrichtte tot 12 October hydrografische werkzaamheden op den drempel van de kleine Kapoeas-rivier en vertrok op dien datum via Billiton naar Tandjoengpriok, waar van 15-25 October ververscht werd. Via Tandjong Pandan werd 25 October naar de Noordkust van Billiton gestoomd, om aldaar 29 d. a. v. de in Mei van dit jaar afgebroken opname voort te zetten.

Hr. Ms. „Borneo". Luitenant ter Zee le klasse J. J. de Vries.

Tot 8 October werden de hydrografische werkzaamheden op de westkust van Nieuw Guinea voortgezet en werd op dien datum naar Ambon vertrokken, waar van 9--20 October ververscht werd. Van 22 October tot eind verslagmaand werden op het terrein weer opname-werkzaamheden verricht.

Hr. Ms. „Lombok". Luitenant ter zee le klasse P. Kruys.

Hr. Ms. „Lombok" verliet 28 September Amboina en verrichtte van 1 tot 29 October hydrografische werkzaamheden op de Noordkust van Nieuw Guinea. 31 October werd weer in de baai van Ambon geankerd.

Hr. Ms. „Van Doorn." Na overbrenging der inventarisgoederen van Hi'. Ms. „Van Gogh" op Hr. Ms. „Van Doorn", en na afloop van den proeftocht, vertrok laatstgenoemde bodem 14 October van Soerabaja naar Emmahaven, waar 19 d. a. v. gemeerd werd. 21 October werd naar de Banjakeilanden gestoomd en de opname daarvan hervat. 14 November werd naar Emmahaven teruggekeerd, welke plaats 17 d.a. v bereikt werd.

Sluiten