Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1220

korte mededeelingen.

November.

Het eskader bleef onder bevel van den kapitein ter zee G. L. Goedhart, wiens standaard tot 16 November geheschen was aan boord van Hr. Ms. „de Ruijter" en op dien datum overgebracht werd op Hr. Ms. „de Zeven Provinciën". Met ingang van 30 November werd de groep torpedobootjagers „Fret", „Wolf", „Bulhond" en „Jakhals" tijdelijk onder de bevelen van den eskadercommandant gesteld. '

Hr. Ms. „de Zeven Provinciën" vertrok na afloop der herstellingen en na embarkement der equipage 2 November via Tandjoengpriok naar Singapore, waar van 7-14 November verbleven werd om gedokt te worden. 16 November werd te Tandjoengpriok teruggekeerd. Tot eind verslagmaand werden in de nabijheid van die plaats de oefeningen voortgezet. Bij het meeren aan den kolensteiger te Tandjoengpriok op 25 November werd een der meerboeien onklaar van de schroef en werd dientengevolge door aandrijving lichte averij gemaakt aan het Engelsche stoomschip „Taiwan".

Hr. Ms. „de Ruijter" verliet 2 November in groepsverband met Hr. Ms. „Tromp" Soerabaja en ankerde 4 November in de haven van Tandjoengpriok. Gedurende de oefeningen, welke tot 18 November in de nabijheid van die plaats gehouden werden, werd het quarantaine station op Onrust en Kuiper, de Bantambaai en Cheribon bezocht. Op laatstgenoemden datum werd naar Soerabaja gestoomd, waar 20 d. a. v. het anker viel en waar die bodem den volgenden dag in herstelling werd genomen bij het Marine-etablissement. De bemanning debarkeerde in de gebouwen aan den wal, terwijl Vs dei' equipage naar het Marinekampement te Malang vertrok.

Hr. Ms. „Tromp" vertrok eveneens 2 November van Soerabaja naar Tandjoengpriok en meerde 4 d. a. v. in de haven. Op deze reis, welke in groepsverband met Hr. Ms. „de Ruijter" gemaakt werd, werd op elke wacht gemanoeuvreerd. Tot eind verslagmaand werd te en in de nabijheid van Tandjoengpriok geoefend.

Hr. Ms. „Hertog Hendrik" verbleef tot 5 November ter reede Soerabaja, waar de reparatie aan S.B.'s L.D.cylinder voortgezet werd. Op dien datum werd het schip in het bassin gesleept en klaargemaakt om gedokt te worden, hetgeen van 8 tot 15 November plaats had. Van 5 tot 19 November was de equipage in de gebouwen gedebarkeerd. 21 November werd de uitgevoerde herstelling beproefd en den volgenden dag naar Tandjoengpriok gestoomd, waar 24 d.a.v. gemeerd werd. Tot eind verslagmaand werden de oefeningen in de nabijheid van die plaats voortgezet.

Sluiten